This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Strandberg, C. V. A.: Kungssången

Portre of Strandberg, C. V. A.

Kungssången (Swedish)

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!
 
O konung! folkets majestät
är även ditt: beskärma det
och värna det från fall!
Stå oss all världens härar mot,
vi blinka ej för deras hot:
vi lägga dem inför din fot -
en kunglig fotapall.
 
Men stundar ock vårt fall en dag,
från dina skuldror purpurn tag,
lyft av dig kronans tvång
och drag de kära färger på,
det gamla gula och det blå,
och med ett svärd i handen gå
till kamp och undergång!
 
Och grip vår sista fana du
och dristeliga för ännu
i döden dina män!
Ditt trogna folk med hjältemod
skall sömma av sitt bästa blod
en kunglig purpur varm och god,
och svepa dig i den.
 
Du himlens Herre! med oss var,
som förr du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt din ande vila än
utöver nordanland!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.snapsvisor.eu

The King's Song (English)

Once from the depths of Swedish hearts,
a joint and a simple song,
which reaches forth to the King!
Be faithful to Him and his House,
make light the Crown upon his Head,
and all your faith in Him invest,
thou, people of renown!
 
Oh King, Majesty of the people
It is also thine - embrace it
And protect it from fall.
If all terra's armies against us stand,
We do not fear their threat
We place them before your foot
As a royal footstool.
 
But, if one day our fall is near
From your shoulders let the mantle fall
Remove the burden of the crown
And put on the beloved colours
The old yellow and the blue,
lift the sword by the hilt and go
Towards war and doom.
 
Raise our last banner in your hand
And lead your men yet
To the end and into death
Your faithful people of heroes stock,
Of their best blood, they shall sew
A royal robe, warm and pure
And shroud you in it.
 
Thou Lord of Heaven, stay with us
Just as you did in olden days
And live on our shores
the old life and spirit
Of the Svea king and his men
And let your spirit rest
Above the Northern Land!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://kungssangenlyrics.weebly.com

Related videos


minimap