This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ekelöf, Gunnar: ABSENTIA ANIMI (ABSENTIA ANIMI in Hungarian)

Portre of Ekelöf, Gunnar
Portre of Thinsz Géza

Back to the translator

ABSENTIA ANIMI (Swedish)

Om hösten
Om hösten när man tar avsked
Om hösten när alla grindar står öppna
mot meningslösa hagar
där overkliga svampar ruttnar
och vattenfyllda hjulspår är på väg
till intet, och en snigel är på väg
en trasig fjäril är på väg
till intet, som är en avblommad ros
den minsta och fulaste. Och harkrankarna, de
dumma djävlarna
skörbenta, rusiga i lampans sken om kvällen
och lampan själv som susar tynande
om ljusets intiga hav, tankens polarhav
i långa böljor
tyst frasande skum
av serier dividerade med serier
ur intet genom intet till intet
sats motsats slutsats abrasax abraxas
Sats (som ljudet av en symaskin)
Och spindlarna spinner i tysta natten sitt nät
och syrsorna filar
Meningslöst.
Overkligt. Meningslöst.

Om hösten
Det prasslar i min dikt
Ord gör sin tjänst och ligger där
Damm faller över dem, damm eller dagg
tills vinden virvler upp och lägger ner (dem)
(och) annorstädes
den som partout skall söka alltings mening har
för längesedan insett
att meningen med prasslandet är prasslandet
som i sig själv är någonting helt annat än
våta gummistövlar genom löv
tankspridda fotsteg genom parkens matta
av löv, kärvänligt klistrande
vid våta gummistövlar, tankspridda steg
Du irrar dig, förirrar dig
Ha inte så bråttom
Dröj ett tag
Vänta
Om hösten när
Om hösten när alla grindar
då händer det att i den sista sneda strålen
  efter ett dagsregn
     med långa pauser tvekande
         som ertappad
en överbliven koltrast sjunger i en trädtopp
för ingenting, för strupens skull. Du ser
hans trädtopp stå mot himlens bleka fond
invid ett ensamt moln. Och molnet simmar
som andra moln men också liksom överblivet,
hors saison
och till sitt väsen längesedan annorstädes
och i sig självt (som sången) redan någonting
annat än

Evig ro
Meningslöst. Overkligt.
Meninglöst. Jag
sjunger sitter här
om himlen om ett moln
Jag önskar mig ingenting mer
Jag önskar mig långt långt bort
Jag är långt bort (bland kvällens ekon)
Jag är här
Sats motsats abrasax
Du också jag

O långt långt bort
där simmar i ljusa himlen
över en trädtopp ett moln
i lycklig omedvetenhet!
O djupt ner i mig
där speglas från svarta pärlögats yta
i lycklig halvmedvetenhet
en bild av ett moln!
Det är inte detta som är
Det är någonting annat
Det finns i detta som är
men är inte detta som är
Det är någonting annat
O långt långt bort
i det som är bortom
finns någonting nära!
O djupt nere i mig
i det som är nära
finns någonting bortom
någonting bortomnära
i det som är hitomfjärran
någonting varken eller
i det som är antingen eller:
varken moln eller bild
varken bild eller bild
varken moln eller moln
varken varken eller eller
men någonting annat!
Det enda som finns
är någonting anat!
Det enda som finns
i detta som finns
är någonting annat!
Det enda som finns
i detta som finns
är det som i detta
är någonting annat!
(O själens vaggsång
sången om någonting annat!)

O
non sens
non sentiens non
dissentiens
indesinenter
terque quaterque
pluries
vox
vel abracadabra

Abraxas abrasax
Sats motsats slutsats som bliver sats igen
Meninglöst
Overkligt. Meninglöst.

Och spindlarna spinder i tysta natten sitt nät
Och syrsorna filar

Om höstenUploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://www.flashback.org

ABSENTIA ANIMI (Hungarian)

Ősszel
ősszel mikor elbúcsúzunk
ősszel mikor a kerítéskapuk mind tárva-nyitva
állnak az értelmetlen legelőkön
hol valószerűtlen gombák rothadnak
és vízzel telt keréknyom tart
a semmi felé és egy csiga tart
egy tépett lepke tart
a semmi felé a legkisebb és legcsúfabb
sziromtalan rózsa felé. És a törékeny tipolyok
a nyamvadt bolondok
az esti lámpafénytől ittasak
és a lámpa lankadva susog
a fény hiábavaló tengeréről a gondolat sarki
tengeréről hosszú hullámokban
csöndes sistergő tajték
sorozatokból elosztva sorozatokkal
a semmiből a semmin át a semmiig
tétel ellentétel zárótétel szavak abrasax abraxas
szavak (akár a varrógép berregése)
A pókok pedig szövik hálójukat a csöndes
éjszakában s nyiszálják a tücskök.
Értelmetlenül.
Valószerűtlenül. Értelmetlenül.

Ősszel
Recseg a versem
A szavak végzik dolgukat: ott fekszenek
Por hull rájuk, por vagy harmat
míg a szél felkavarja és lefekteti (őket)
(és) máshová
aki partout a dolgok értelme után kutat
rájött már régen hogy
a recsegés értelme a recsegés
s ez tulajdonképpen egészen más mint
nedves gumicsizmák az avaron
szórakozott léptek a park avarszőnyegén
mely szívélyesen rátapad
a nedves gumicsizmára, szórakozott lépések.
Elcsavarogsz eltévedsz
Miért sietsz?
Várj egy kicsit
Maradj
Ősszel mikor
ősszel mikor a kerítéskapuk mind
akkor esik meg hogy az utolsó ferde sugárban a
   tartós eső után
     hosszú szünetekkel tétovázva mint akit
        rajtakaptak
egy magányos feketerigó dalba kezd a fa csúcsán
semmi másért csak a dalért. Látod:
a facsúcs az ég sápadt hátterében áll
egy magányos felhő mellett és a felhő úszik
mint a többi felhő de egyben elhagyottan is
hors saison
és lényege szerint már réges-rég máshol
és tulajdonképpen (akár a madárdal) már valami
más mint

Örök nyugalom
Értelmetlenül. Valószerűtlenül.
Értelmetlenül. Én
meg itt ülök
s égről felhőről dalolok
Semmit sem kívánok már
Be jó lenne messze kerülni
Messze vagyok (az este visszhangjai közt)
Itt vagyok
Tétel ellentétel abrasax
Te én is

Ó távol messze távol
a világos égen ott úszik
a facsúcs felett a felhő
boldog tudattalanságban!
Ó a bensőmben mélyen
a fekete gyöngyszem felszínén
boldog féltudatban
ott tükröződik a felhő képe!
Nem ez a létező
Az valami más
Bár benne van a létezőben
de mégsem ez a létező
Az valami más
Ó távol messze távol
a messzeségben
közelség is van!
Ó a bensőmben mélyen
e közel levőben
messzeség is van
valami közelentúli
abban ami túloninneni
ami se nem ez se nem az
abban ami vagy ez vagy az:
se nem felhő vagy kép
se nem kép vagy kép
se nem felhő vagy felhő
se nem se nem vagy vagy
hanem valami más!
Az egyedüli létező
az valami más!
Az egyedüli létező
ebben ami létező
az valami más!
Az egyedüli létező
ebben ami létező
az az ami ebben
valami más!
(Ó a lélek bölcsődala
a dal valami másról!)

Ó
non sens
non sentiens non
dissentiens
indesinenter
terque quaterque
pluries
vox
vel abracadabra

Abraxas abrasax
Tétel ellentétel zárótétel mely tétel lesz megint
Értelmetlenül.
Valószerűtlenül. Értelmetlenül.

A pókok pedig szövik hálójukat a csöndes
éjszakában s nyiszálják a tücskök

ŐsszelUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://musessquare.blogspot.hu

minimap