This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Ekelöf, Gunnar, Hungarian biography

Image of Ekelöf, Gunnar
Ekelöf, Gunnar
(Bengt Gunnar Ekelöf)
(1907–1968)

Biography

Gunnar Ekelöf (1907-1968) svéd író és költő. Ars poeticája így hangzik: A költő első feladata, hogy hasonlítson magához. Kötelessége, hogy ráeszméljen menthetetlen magányosságára. E szemlélet jegyében és a francia szürrealizmus hatása alatt alakult költészete. Fontosabb művei: Dedikation (Ajánlás, 1934), Sorgen och stjärnan (Bánat és csillag, 1936) az északi népdalok hangján szólal meg. Későbbi lírájában mindinkább közeledik a valósághoz: a Färjesang (A komp dalai, 1941) és a Non serviam (1945) szuggesztív hatásúak. Kitűnő regénye: az Utflykter (Kirándulások, 1947). Az Om hösten (Összel, 1951) című gyűjteményben a kamarazene kompozíciós formáit ülteti át a költészetbe.

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap