This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Stojnić, Vladimir : 5-ös számú fénykép (Fotografija br. 5 in Hungarian)

Portre of  Stojnić, Vladimir

Fotografija br. 5 (Serbian)

Iz otvorenog kontejnera vire viškovi
stvarnosti, naslagani u sedimente.
Bruto vrednosti bez neto vrednosti.

Iz njih se može rekonstruisati istorija
današnjeg dana. Na poprečnom
preseku kontejnera videla bi se gomila

pepela, zatim spljeskani tetrapaci,
istruleli krompiri, koštice od kajsije,
istrgnute stranice porno magazina,

natrula daska sa dva eksera, omoti
od čokolade, soj suvog lišća,
ulubljene plastične boce, okamenjena

vekna hleba, kutije od lekova,
ispražnjeni upaljači i par preraslih
dečjih cipela. Na samom vrhu

nalazi se jedna polovina pocepanog
fotopapira. Prednja strana osakaćene
fotografije je umrljana ostacima

nekog pokvarenog ručka i na njoj
se ništa ne razaznaje. Ne zna se ni
gde, ni kada je načinjena. To je sada

komad papira bez slike, vremena i 
sećanja. Ostatak koji će se reciklirati.
Zna se samo da je to vrh istorije

današnjeg dana. Ali, ako neko ne
bi bio isuviše gadljiv i ako bi
okrenuo fotografiju, na poleđini

bi video delove zapisa. Tu se nalaze
završeci ispisanih brojeva i reči koji
počinju na otcepljenom delu. Odmah

do ivice papira, taj zamišljeni arheolog
bi ugledao brojeve ... 92 i nešto niže,
završetak reči. Tamo piše: ... vek.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://arhiva.kcb.org.rs

5-ös számú fénykép (Hungarian)

Üledékként halmozva, a nyitott konténerből
a valóság feleslege leselkedik.
Nettó érték nélküli bruttó érték.
 
Belőle felidézhető
a nap története. A konténer
keresztmetszetén rakás hamut,
 
összenyomott kartondobozokat,
poshadt burgonyát, barackmagokat,
pornóújságokból kiszakított lapokat,
 
korhadt deszkát két szöggel,
csokoládéborítókat, száraz levélréteget,
horpadt műanyagpalackokat, kőkemény
 
kenyeret, orvosságos dobozokat,
üres öngyújtókat és egy pár kinőtt
gyerekcipőt lehetne látni. A tetején
 
egy kettétépett fénykép fele
fekszik. A csonka fénykép felső
része romlott ebédmaradvánnyal
 
szennyezett és rajta semmit sem
lehet felismerni. Azt sem ki
és mikor készítette. Ez most
 
kép, idő és emlék nélküli
papírdarab. Megsemmisítésre váró maradék.
Annyit tudni, a mai nap
 
történetének csúcsa. De ha valaki
túlságosan nem undorodna és
megfordítaná a fényképet, a hátoldalán
 
írásmaradványokat olvashatna. Itt
az elszakadt részen kezdődnek
a leírt szám -és szóvégek. A képzelt
 
régész a papír felső részén egy
számot látott volna ...92 és valamivel
alatta a szóvéget. Ott ez állt ...kor.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttps://feherilles.blogspot.rs/

minimap