This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Vasić Donojan, Marija: Természetesen, kormányos (Prirodno brodaru in Hungarian)

Portre of Vasić Donojan, Marija
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Prirodno brodaru (Serbian)

     Haron: Vidim šarenu rulju i život pun nemira, njihove varoši koje liče na košnice, i u kojima svaki šovek ima osu kojom bocka suseda, a nekolicina vode i vladaju slabijima.
     Hermes: prirodno, brodaru, jer je Usud odredio da jedan bude ubijen od drugoga, a ovaj od trećega, onoga čija je nit kraća treba da nasledi drugi, a ovoga opet treći. To jasno pokazuje ovo nadovezivanje.
          Vidiš li da svi vise o tankom koncu?
     Haron, zagonetni i nepodmitljivi lađar Hada, izlazi prvi put iz Plutonova carstva i dolazi u pratnji prijatelja i vodiča Hermesa da se upozna sa ovozemaljskim svetom.
     Postavlja se pitanje VREDNOSTI ŽIVOTA na ovom svetu. Haron rešava problem. Gleda kako oko ljudi lebde nevine senke:
1. pakost
2. zloba
3. lakomislenost
4. oholost
5. nadmenost
6. lukavstvo
7. gramzivost
     Haron bi hteo da im dovikne, da im otvori oči, ali ljudi nemaju oči za stvarnost a uši su im zapušene. „Kakva je misija Don Kihota u savremenom svetu?” – Dozivati , dozivati u pustinji koja će jednom postati zvučna školjka, i nikad čovek neće pomisliti da sam bude lep i uglađen, već da mu dela budu lepa po srazmeri i obliku. A lepe vrline nauke:
1. mudrost
2. pravičnost
3. pobožnost
4. nežnost
5. skromnost
6. uzdržljivost
7. ljubav prem svemu što je časno;
biće umni vid i ogledalo ukrasa spasonosne zagonetke protivrečnog bitisanja.Uploaded byFehér Illés
PublisherKnjiževna omladina Srbije Beograd
Source of the quotationNevine godine
Bookpage (from–to)25. strana
Publication date

Természetesen, kormányos (Hungarian)

     Kharon: Látom a tarka tömeget és a nyugtalansággal teli életet, méhkasra emlékeztető városaikat, melyekben az emberek fullánkokkal szúrják szomszédaikat, néhányan meg vezetnek és uralkodnak.
     Hermész: Természetesen, kormányos, mert a Sors eldöntötte, hogy egyiket megöli a másik, ezt pedig a harmadik, akinek kurta életét valaki más örökli, akit felvált a harmadik. Ez tiszta következtetés.
          Látod-e, míly keskeny pallón élnek?
     Kharon, az Alvilág titokzatos, megvesztegethetetlen kormányosa először lép ki Plutó császárságából, barátja és vezetője, Hermész társaságában jön, hogy megismerje a világot.
     Kérdés, ezen a világon melyek az ÉLET ERÉNYEI . Kharon megoldja. Csak nézi, az ártatlan árnyak miként kisértik az embereket:
1. az ellenszenv
2. a rosszindulat
3. a könnyelműség
4. a büszkeség
5. az önteltség
6. a ravaszság
7. a kapzsiság
     Kharon szeretné megszólítani őket, felnyitni szemeiket,  de az emberek nem látják a valóságot és füleiket betömték. „Mi Don Kihote küldetése napjainkban?“ – Kiáltani, a pusztába kiáltani mely egyszer zengő kagylóvá változik és az embernek sosem fog eszébe jutni, hogy önmagában szép és finom, hanem munkája gyümölcse határozza meg a szépség méretét, alakját. És a tudomány erényei:
1. a bölcsesség
2. az igazságosság
3. az istentisztelet
4. a szerénység
5. a gyöngédség
6. a visszafogottság
az ellentétes lét megváltó talányainak eszményei s tükörképes díszei lesznek.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.com

minimap