This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mitrić, D. Radomir: Köztes állapot. Érvényesülés (Metastaza. Prevladavanje in Hungarian)

Portre of Mitrić, D. Radomir
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Metastaza. Prevladavanje (Serbian)

Les courants de la lande…*
Vreme dodira je prošlo, reke plamte,
u vazduhu su koraci, u grudima sunce,
u naznačenju je sve, u trenu kad smo naslutili
menu, u prevršenju, pre(ko)mernu, dok srce
je sveobuhvatno prihvatalo intonaciju muka.
Suštinu nesećanja. Naše davnašnje odlaske
u šume, tu blisku prisnost onostranog,
dok u kliktaju je zora rudila, mi smo
usnuli vetar zavezan za pokret,
što miruje i stoji u prostoru.
Dubimo na glavi. Biljke su obešene o nebo
kao o strop i govore u ime nas.
Ćutimo, nesebični za meru, zaboravljajući
slovo, u začinjanju. Odzačelno smo smrtni.
Neko opisuje krug, opasujući vreme.
Monadni osmeh proleća u zimi.
Žeže nutrinu u oko pad. Ikar oboren
zajednu očitost plovi po vodi i uzleće
u dubinu. Sve smo rekli. Pre-govorno.
U pokušaju da krenemo s mrtve tačke.
Metastazno, lakokrilo, iznutra, u toj
nemogućoj ravnoteži suštastvenosti.
Les courants de la…
 
(Bilo šta što ima veze sa kopnom.)
* stih iz jedne Pemboove pesmeUploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://konkursiregiona.net

Köztes állapot. Érvényesülés (Hungarian)

Les courants de la lande…**
Elmúlt az érintés ideje, lángolnak a folyók,
léptek a levegőben, a nap a mellkasban,
minden az intelemben van, a pillanatban mikor
megéreztük a változást, a túlzott túlzásban,
ahogy a szív elfogadta a kín hangvételét.
A nememlékezés lényegét. Egykori erdőbeli
látogatásainkat, a túloldali meghittséget,
míg a sikolyban hajnal fakad, mi a mozgáshoz
kötött szunnyadó szél vagyunk,
a mozdulatlan, a térben álló.
Fejtetőn állunk. A növények, mint födémen,
az égen lógnak és nevünkön szólítanak.
Mércénkben önzetlenül, a szavak ízét
elfeledve hallgatunk. Mi, eleve halandók.
Valaki időt övezve, körről beszél.
Télvíz idején kései tavaszi mosoly.
Belül éget a zuhanás. A lezuhat Ikarosz
közös sorsunkat vállalva úszik és a mélységbe
száll. Mindent elmondtunk. Beszéd előtt.
Hogy elmozdulhassunk a holtpontról.
Köztes állapotban, könnyű-szárnnyal, ebben
a rendszer lehetetlen egyensúlyhelyzetében.
Les courants de la…
 
(Bármi, ami a szárazfölddel kapcsolatos.)
**sor egy Rimbaud versbőlUploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.com

minimap