This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Miljković, Branko: In Vain Do I Wake Her (Uzalud je budim in English)

Portre of Miljković, Branko

Uzalud je budim (Serbian)

Budim je zbog sunca koje objašnjava sebe biljkama
zbog neba razapetog između prstiju
budim je zbog reči koje peku grlo
volim je ušima
treba ići do kraja sveta i naći rosu na travi
budim je zbog dalekih stvari koje liče na ove ovde
zbog ljudi koji bez čela i imena prolaze ulicom
zbog anonimnih reči trgova budim je
zbog manufakturnih pejzaža javnih parkova
budim je zbog ove naše planete koja će možda biti mina
u raskrvavljenom nebu zbog osmeha u kamenu drugova zaspalih između dve bitke
kada nebo nije bilo više veliki kavez za ptice nego aerodrom
moja ljubav puna drugih je deo zore
budim je zbog zore zbog ljubavi zbog sebe zbog drugih
budim je mada je to uzaludnije negoli dozivati pticu
zauvek sletelu
sigurno je rekla: neka me traži i vidi da me nema
ta žena sa rukama deteta koju volim
to dete zaspalo ne obrisavši suze koje budim
uzalud uzalud uzalud
uzalud je budim
jer će se probuditi drukčija i nova
uzalud je budim
jer njena usta neće moći da je kažu
uzalud je budim
ti znaš da voda protiče ali ne kaže ništa
uzalud je budim
treba obećati izgubljenom imenu nečije lice u pesku
ako nije tako odsecite mi ruke i pretvorite me u kamenUploaded byFehér Illés
PublisherPolitika – Narodna knjiga
Source of the quotationUzalud je budim
Bookpage (from–to)23.
Publication date

In Vain Do I Wake Her (English)

I wake her because of the Sun explaining itself to the plants
Because of the sky stretched out between fingers
I wake her because of the words that burn the throat
I love her with my ears
One should go to the end of the world and find dew on the grass
I wake her because of the distant things 
resembling the ones here
Because of the people who, without names and foreheads, 
walk the streets
Because of the anonymous words of city squares I wake her
Because of the manufactured landscapes of public parks
I wake her because of this planet of ours, that may become 
a mine 
in the bleeding sky
Because of the stony smile of friends asleep between two battles
When sky was no longer a huge birdcage, but an airport
My love full of others is part of dawn
I wake her because of dawn because of love because of me because of others
I wake her though it's more pointless than summoning a bird forever landed
She must have said: let him look for me and see that I'm gone
That woman with child's hands, whom I love
That child who fell asleep without wiping off the tears, 
whom I wake
In vain in vain in vain
In vain do I wake her
Because she will wake up different and new
In vain do I wake her
Because her mouth won't be able to say her
In vain do I wake her
You know the water flows but never says a thing
In vain do I wake her
One should promise to a lost name someone's face in the sand
If that's not so cut my hands off and turn me into stoneUploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttps://sites.google.com/site/projectgoethe

Related videos


minimap