This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lalić, Ivan V.: Szeretett helyünk (Mesta koja volimo in Hungarian)

Portre of Lalić, Ivan V.
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Mesta koja volimo (Serbian)

Mesta koja volimo postoje samo po nama,
Razoren prostor samo je privid u stalnom vremenu,
Mesta koja volimo ne možemo napustiti,
Mesta koja volimo zajedno, zajedno, zajedno,
Pa zar je ova soba soba ili je zagrljaj,
I šta je pod prozorom; ulica ili godine?
A prozor, to je samo otisak prve kiše
Koju smo razumeli koja se stalno ponavlja,
I ovaj zid ne međi sobu, nego možda noć
U kojoj sin se pokrenu u krvi tvojoj zaspaloj,
Sin kao leptir od plamena u sobi tvojih ogledala,
Noć kad si bila uplašena od svoje svetlosti,
I ova vrata vode u bilo koje popodne
Koje ih nadživljuje, zauvek naseljeno
Običnim tvojim kretnjama, kada si ulazila,
Kao vatra u bakar, u moje jedino pamćenje;
Kad odeš, prostor za tobom sklapa se kao voda,
Nemoj se osvrtati: ničeg van tebe nema,
Prostor je samo vreme na drugi način vidljivo,
Mesta koja volimo ne možemo napustiti.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttps://sites.google.com/site/projectgoethe

Szeretett helyünk (Hungarian)

Csak bennünk létezik a szeretett hely,
Az örök időben látomás a szétzilált tér,
Nem hagyhatjuk el szeretett helyünket,
A közösen, közösen, közösen szeretett helyet,
Vajh ez a szoba szoba vagy ölelés,
És ami az ablak alatt van; utca vagy korszak?
Az ablak meg az állandóan ismétlődő
Első megértett eső lenyomata,
És ez a fal nem szobát határol, talán az éjt
Ahol egy halandó szunnyadt véredben mozdul,
A halandó lepkeláng szobád tükrében,
Mikor az éjben saját fényedtől rettensz,
És ez az ajtó bármelyik téged túlélt
Délutánra nyílik, betoppanásodtól kezdve
Mindennapos mozdulataiddal örökre benépesítve,
Mint bronzban a tűz, egyedül emlékezetemben;
Mikor elmégy, mögötted mint a víz összezárul a tér,
Ne tekints vissza: rajtad kívül semmi sincs,
Csak más módon látható tér az idő,
Nem hagyhatjuk el a szeretett helyet.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.com

minimap