This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Jablko

Portre of Válek, Miroslav

Jablko (Slovak)

Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.
Tak si zbaľ svoje veci a môžeš ísť.

Oprela sa chrbtom o dvere
a vykríkla očami:
Preboha ťa prosím, nie!
Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť;
vstal som,
zdvihol som jablko,
zaprášené a ešte zelené,
a položil som ho na stôl.
Neprestávala prosiť, prišla ku stolu,
plakala.
Pozerala na mňa, utierala jablko,
plakala.
Až som jej povedal: Polož to jablko a choď!

Udalosti sa zbehli, ako som predpokladal.
Čo na tom záleží, že v inom poradí!

Otvorila dvere,
zbledol som a povedal som: Zostaň!
Ale ona si zbalila svoje veci a odišla.

Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.[1][1] Báseň Jablko je súčasťou Válkovej básnickej zbierky Dotyky. Válek nie je prisluhovačom doby, ide vlastnou cestou v literatúre a aj táto báseň spadá do typicky válkovského súboru básní, v ktorých sa zaoberá ľudskými vzťahmi, subjektívne hodnotí medziľudské spolunažívanie, konrétne vzťahy medzi mužom a enou. Báseň je autorovým vyjadrením sklamania z vzťahov, v ktorých žena nechce žiť podľa predstáv muža. Možno túto báseň chápať tiež ako výstrahu pred predčasným napodobňovaním rôl muža a ženy vo vyzretom vzťahu v prípade, že vzťah sa len rodí. Báseň spĺňa typické znaky Válkovej poézie, jednoduchosť, pochopiteľnosť a názornosť. Zdroj: slavonica.sk (myscho.cassovia)Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://kniznica-sgzp.webnode.sk

Related videos


minimap