This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Urban, Jozef: na krechę (Na sekeru in Polish)

Portre of Urban, Jozef
Portre of Siedlecka, Sylwia

Back to the translator

Na sekeru (Slovak)

život sa dial
           
a dial sa na sekeru
chcel
od nás iba vieru
           
v to čo nám dal a čo nám naúčtoval
bola si brilantná
                                  
a úpadková
nahá
tak że sa zbláznil priestor
           
a že sa zbláznil čas
stávala si sa voľakedy
           
a niečo dôležité prešlo
                                  
popri nás

dokonalosť
je Cigánka s bielym chrupom
chcel
som ju pretiahnuť ako Corso
           
svoju zablatenú hviezdu

viem že som nežil nadarmo a že som nežil hlúpo
            ibaže
na sekeru
                       
s obrovským dlhom ktorý nesplatím
                                   zo žiadneho honoráru
za básničky

dokonalosť
je tragédia

mám ť
a rád
           
ale na sekeru
                       
Kolombína
niečo
sa nekončí
a celkom nič sa nezačína

 PublisherSlovenský Spisovateľ
Source of the quotationHluchonemá hudba
Bookpage (from–to)pp. 20

na krechę (Polish)

życie biegło
            i biegło na krechę
chciało od nas tylko wiary
            w to cośmy dostali
            i
co nam wyszczególniono
byłaś olśniewająca
                        i dekadencka
tak naga że przestrzeń traciła zmysły
           
i wariował czas
stawałaś się niekiedy
           
i coś ważnego
                        ominęło nas

doskonałość jest Cyganką o białych zębach
chciałem ją przelecieć jak Corso
           
swą zabłoconą gwiazdę

wiem że nie żyłem nadaremnie i że nie żyłem głupio
            tyle że na krechę
                       
z ogromnym długiem którego nie spłacę
                                   z żadnego honorarium za wiersze

doskonałość to tragedia

kocham cię
            lecz na krechę
                        Kolombina
coś się nie kończy
a całkiem nic się nie zaczyna

 PublisherModrý Peter i Świat Literacki
Source of the quotationPisanie
Bookpage (from–to)pp. 155
Publication date

minimap