This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Strážay, Štefan: Zatiaľ

Portre of Strážay, Štefan

Zatiaľ (Slovak)

V budúcnosti, nie veľmi vzdialenej,
ale ani blízkej,
je deň, od ktorého
všetko bude ináč.

Je upokojujúce žiť s pocitom,
že zatiaľ všetko môžeš,
pretože raz, potom, niekedy, zajtra,
vynahradíš to svetlými
vyrovnanými dňami.


Für dies Mal (German)

In der Zukunft, weder so fern
noch so beforstehend
gibt es einen Tag, mit welchem
alles anders werden wird.

Es ist beruhigend, mit dem Gefühl zu leben,
daß du für dies Mal so frei sein kannst,
denn einmal, dann, einst, morgen,
wirst du das mit hellen
ruhigen Tagen nachholen.


Source of the quotationVilenica

minimap