This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Solotruk, Martin: Hrb

Portre of Solotruk, Martin

Hrb (Slovak)

Prišla na mňa pokora schovať ruky pod korene stromu.
Tak sa nedá nič predstierať.
Chodím ulicou, na obe strany odmietam raz slušne,
raz menej všetky pozvania do vnútra.

Moja druhá noha prehĺbi záludnosť vábenia predchádzajúcej

— školáčik s taškou na chrbte čoraz hlbšie
vchádza do postupne vystupujúcej jaskyne.
Tam tanec zrniek prachu proti úsvitu štrbiny.
Postupne sa pridávam.
Rozosmiali ma farári, čo chcú vyšľachtiť mandarínku
bez kôstok.

Gestikulujem proti zástavám,
len čo trochu ožijú vo voľnom vzduchu,
hneď si každá začne čosi uzurpovať.

Dokážu však byť aj veľmi trpezlivé pri skúšaní šťastia.
Pokým prvý z nás nepadne na riť.
Trúbky fanfár už ofukujú niekde nejaké bobinko,
ktoré si to možno ani nezaslúži.

Vbieha posledný sám nad sebou sa usmievajúci bežec
a práve vyprázdnený štadión zaduní bolehlavom
desaťtisícov.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVerlag Das Wunderhorn; Auflage: 1, ISBN: 978-3-88423-495-2
Source of the quotationLob des Wildtiers im Winter: Gedichte aus der Slowakei (Poesie der Nachbarn, Band 27, Slowakei)
Bookpage (from–to)32-32
Publication date

minimap