This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Smrek, Ján: Douleur

Portre of Smrek, Ján

Douleur (Slovak)

To bolesť moja veliká, jediný čela stín:
mňa chatrč biedna žitiu darovala.
Ja, najbiednejší syn, som cítil mnoho vín,
že lásky mojej matka nepoznala.

Žiaľ, žijem len a kliatba moja stará
ma nechce opustiť, bych ľahostajný bol;
kde obzrem sa len kol, vo svete vidím bôľ,
choroby ľudskej zjav mi večne srdce pára.

A ľudia o mne neznajú, najbližších malý zbor
tajomstvo nespozná, ja úsmevom ho kryjem,
ani tá, čo ma miluje, ho nezvie, pokiaľ žijem,
by nemohla ma želieť snád' a sama zvädnúť skôr.

Len verš môj azda raz sa v srdce ľudí vnorí
 a upúta ich, až zrak zdvihnú v jeden deň
s údivom: prečo tak smutným je človek ten
 a čo ho trápi tak a čo tak veľmi bolí! - -Uploaded byRépás Norbert
PublisherKalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Source of the quotationBásnické dielo, Ján Smrek
Publication date

Douleur (Hungarian)

Egyetlen fájdalom árnya hull homlokomra,
nekem rossz viskó adott életet,
a szívemet bűntudat súlya nyomja:
anyám nem tudta, mi a szeretet.

Az átok nem hagy el, bármeddig élek,
és nem lehetek közömbös soha;
rág szüntelen a fájdalom foga
mert látnom kell baját mind az emberiségnek

Ha rokon, ha barát, nem sejti senki rólam,
a titkomat mosollyal leplezem,
ne gyötrődjön miattam ő sem, a kedvesem,
ne eméssze magát, ne tudja, hogy ki voltam.

Egyszer talán a versem majd megérintheti
az emberek szívét, majd elámulnak egyszer,
s azt kérdezik, miért szomorú ez az ember,
miért gyötrődik úgy, mi fájhat úgy neki?Uploaded byRépás Norbert
PublisherEurópa Könyvkiadó (Budapest)
Source of the quotationJán Smrek, Válogatott versek
Publication date

minimap