This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Repka, Peter: XIV

Portre of Repka, Peter

XIV (Slovak)

Pohreb je viac ako tymian

Z hrobov vstávajú
viny nevinných
a úprimné slová
nepadajú do hrobov.

Dom nezostal,
iba ohniská.

Kto podplácal správcu cintorína
o suché miesto pod zemou
v truhle so strechou,
s oknami, so záclonkami?

Rozmnožiť vieru,
čo nám zostáva?

Kameň z Achios Tychon
s nevyvolanými obrázkami
si (ešte) ponechám.

Púť nepochovali,
učím sa ťa v stromoch.

Vánok zavanie, vetvička zakýva.PublisherModrý Peter
Source of the quotationRelikvie anjelov
Bookpage (from–to)pp. 31

XII/14 (Polish)

Pogrzeb to więcej niż tymianek.

Z grobów wstają
winy niewinnych,
a szczere słowa
nie spadają do grobów.

Z domu zostały
tylko paleniska.

Kto przekupywał zarządcę cmentarza
za suche miejsce pod ziemią
w trumience z dachem,
z zasłonkami w oknach?

Rozmnożyć wiarę,
co nam pozostaje?

Kamień z Achios Tychon
z niewywołanymi obrazkami
sobie (jeszcze) daruję.

Drogi nie pochowali,
uczę się Ciebie w drzewach.

Wietrzyk powieje, gałązka pomacha.

 PublisherModrý Peter i Świat Literacki
Source of the quotationPisanie
Bookpage (from–to)pp. 41
Publication date

minimap