This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Repka, Peter: I

Portre of Repka, Peter

I (Slovak)

V roku hortenzie, v krajine Akvitánia, bez dátumov,
ráno, otvorená knižnica,
počuť vôňu, vidieť zvuky, žiť v oblakoch bez vody,
Dio solo basta, oslobodiť kotvy, aj stĺpostojec kráča.

Je viac ciest
ako v hlave človeka?

Vykľačali sme si dlaždice kostolov na periférii
smoly a síry, ktoré držia pútnikov
ako rukojemníkov v chrámoch,
po ktorých steká krv.

Duša je taká veľká
ako miera jej lásky,
vedel Bernhard von Clairvaux

Z mútneho zla
nútené dobro
v
záhradách spiacich narcisov

Pri bránach
pútnikov
z kože zoderú.

 PublisherModrý Peter
Source of the quotationRelikvie anjelov
Bookpage (from–to)pp. 12-13

XII/1 (Polish)

W roku hortensji, w krainie Akwitania, bez dat,
rankiem, otwarta biblioteka,
słyszeć zapach, zobaczyć dtwięki, żyć w obłokach bez wody,
Dios solo basta, uwolnić kotwice, nawet słupnik kroczy.

Jest więcej dróg
niż w głowie człowieka?

Wyklęczeliśmy posadzki kościołów na peryferium
smoły i siarki, które trzymają pielgrzymów
jak zakładników w świątyniach
po których ścieka krew.

Dusza jest tak wielka
jak miara jej miłości,
wiedział Bernhard von Clairvaux.

Z mętnego zła
obowiązkowe dobro
w ogrodach śpiących narcyzów.

Przy bramach
pielgrzymów
ogołocą do reszty.

 PublisherModrý Peter i Świat Literacki
Source of the quotationPisanie
Bookpage (from–to)pp. 39
Publication date

minimap