This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Novomeský, Laco: Smrť na stanici

Portre of Novomeský, Laco

Smrť na stanici (Slovak)

Bol taký zvláštny chlapec bledolíci,
divné mal oči, podivné mal sny.

Had sa mu zjavil v klzkej koľajnici
a umrel uhryznutý diaľkami.[1][1] Básne tretej Novomeského zbierky Otvorené okná vznikali v rokoch 1932—1935, v rokoch po vydaní zbierky Romboid (1932), na ktorej kritici, podľa neveľmi nadšených slov spisovateľa, „demonštrovali vpád poetizmu do slovenskej poézie” (Novomeský I, 1984, s. 530). V básňach Otvorených okien tak či onak môžeme počítať so súdobým vplyvom českého poetizmu a ďalšími vplyvmi (kubizmus, konštruktivizmus a i. – na tieto dve ešte poukážeme), spolu s nimi aj s historickou, slovenskou inšpiračnou líniou, čiastočne s domestikovaným symbolizmom a veľa prezrádza azda už motto predchádzajúcej zbierky Romboid: Zaviatej pamiatke Janka Kráľa, ktorý predstavil poéziu slovenskej literatúre. Na väzbu s Jankom Kráľom upozornili mnohí bádatelia a môžeme ho vidieť v rámci proletárskej literatúry ako vzor či symbol spojenia revolucionára a básnika, kým napr. Poničan si ho osvojoval transparentne, ideologicko-tematicky, Novomeský postupoval v hlbších asociatívno-sémantických úrovniach. Tieto vzdialené inšpirácie nachádzajú svoje konkrétne vyústenie aj v básni Smrť na stanici. (Metafora: štruktúra, kalkul a tajomstvo, Radoslav Matejov, litcentrum.sk/31866)Uploaded byRépás Norbert
PublisherEMSA sv.54, L. Mazáč (Praha)
Source of the quotationlitcentrum.sk
Publication date

minimap