This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Krasko, Ivan : Vesper dominicae

Portre of Krasko, Ivan

Vesper dominicae (Slovak)


Tam niekde v diaľke
v čierňavých horách
dedinka biela
túli sa k zemi
pokojná, tichá.
V nej starodávne
vážneho vzhľadu
domy si čušia.
Z tých v jednom iste
ustarostená
matička moja
samotná sedí
pri starom stole.
Kostnatou rukou
podpiera čelo
vráskami zryté
– starostí tiene
vždy sedia na ňom:
tak som ho vídal
od mala svojho – –
Tranoscius má
pootvorený
– mosadzné sponky,
hladené hmatom
pradedov ešte,
matno sa lisnú
v prípozdnom svetle – –
Posledný na list
díva sa, díva,
– tam naznačené
je ťažkou rukou:
„Pán Bůh požehnal
nám syna, kterýž...“ –
až dobré oči
slzami skropia
zažltlé listy...
Však stará kniha,
čo rozplakala,
matičku moju
utíši zase:
už spieva mäkkým,
tenuškým hlasom:
„Den nedělní se
skonává, chválmež...“
– – A súmrak padá
vždy väčší, hustší
v izbietku malú –
– – A pokoj sadne
pomaly, tíško
na sivú hlavu
matičky mojej – –


PublisherTurčiansky Svätý Martin
Source of the quotationIvan Krasko: Básne

Vesper Dominicae (Esperanto)

Jen ie fore
ĉe la arbaroj
nigraj vilařo
blanka kliniřas
mute al tero.

En ři malnovaj,
gravamienaj
domoj silentas.
En unu domo
panjeto mia
certe zorgplena
tutsole sidas
ĉe tabl' malnova.

Per man' osteca
frunton apogas
ţi sulkoplenan
-- ombrojn de l' zorgo
ĉiam ři havas:
deinfanařo
mi tion vidis -

Tranoscius jen
ĉe ţi aperas
-- la latunbukoj,
kiujn praavoj
karespoluris,
milde briletas
en krepusketo --

Lastan folion
ţi nun rigardas,
-- tie notitas
per peza mano:
"Di' donis al ni
fileton, kiu ..." --
řis la okuloj
larme aspergas
l' foliojn flavajn ...

Sed kvietigos
libro malnova,
kiu plorigis,
patrinjon mian:
jen ţi jam kantas
mol-altavoĉe:
"Dimanĉa tago
finiřas, laŭdu ..."

Krepusko falas
pli granda densa
l' etan ĉambreton --
-- Kaj pac' sursidas
lante, silente
la grizan kapon
de mia panjo.Source of the quotationhttp://donh.best.vwh.net

minimap