This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kolenič, Ivan: Vrát mi môj mier

Portre of Kolenič, Ivan

Vrát mi môj mier (Slovak)

Vieš, ono je to celé trochu inak.
Ja nie som skutočný básnik,
každý môj verš je iba bozk na tvoje viečka.
Chcel by som malý schátraný domček
s jedným smiešnym riadkom zelených jahôd,
verného psa a lyrický klobúk šialenca.

Stačil by mi
malý kúsok čudáckeho výstrižku galaxie.
Je mi zle. Je mi
ťažko.
Budeš sa hneva
ť, že som zase pil,
že som slabý a vôbec... Možno máš pravdu,
keď so mnou nechceš strácať čas.

Pršalo a bláznivé jašteričky skákali zo stien,
sklo oblokov lákalo čierne bludičky samôt,
niekde zomierali deti,
niekde sa všetko skončilo.
ť posledných cigariet, hlad, tma, úzkosť,
v šálke od kávy tabletka na spanie.

A tak sa teda pokúšam o nemožné.
Vráť mi mier,
vráť mi môj zúfalý tichý mier,
vráť mi môj stratený mier!PublisherKorienky neviditeľnosti

minimap