This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kolenič, Ivan: Stará legenda

Portre of Kolenič, Ivan

Stará legenda (Slovak)

A v dome so slepými oknami,
S dverami obtlčenými papuľou medeného leva,
Ktorému z horúceho nosa vyklíčila medená obruč,
V dome so slepými oknami majú hodváb,
Rozvešaný po stenách ako modly, ľahký hodváb
s temným vzorom.
Zakrývajú ním vznešené – Ó – pavučiny.
A v dome so slepými oknami,
s dverami obtlčenými papuľou leva,
V dome, v ktorom majú po stenách hodváb,
býva žltá pani so svojou chorou dcérkou.
Hrajú poker a domino a večerajú jelenie mäso.
V dome so slepými oknami,
V ktorom žltá pani kŕmi svoju na smrť chorú dcérku
Šťavnatými extraktmi, silnou kávou
A vínom z ríbezlí, mi vonnými masťami z Iránu
natierajú dokaličené nohy...
V dome s dverami obtlčenými papuľou leva
mi hovoria vznešený – Ó – hosť...
Mohol by som plakať.


PublisherPôvabné hry aristokracie, Slovenský spisovateľ 1991

minimap