This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kolenič, Ivan: Istá pani Virginia

Portre of Kolenič, Ivan

Istá pani Virginia (Slovak)

Obťažkaná nepomenovanou duševnou chorobou,
Telesným, krvným smilstvom, čistá, nepoškvrnená,
Sivovlasá gilotínová neviestika.
To je, priateľ môj, dôvod,
Pre ktorý sa viac nesnažím premýšľať...


PublisherPôvabné hry aristokracie, Slovenský spisovateľ 1991

minimap