This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Johanides, Ján: Nerozhodný

Portre of Johanides, Ján

Nerozhodný (Slovak)

Igor sedel vedľa nízkeho šoféra-taxikára, ktorý robil spojku partizá­nom. Bol to chlap až hriešny pre svoju nevýraznosť, jeho obličaj sa nedal hádam ani zapamätať. No bolo to jeho šťastie, pracoval presne, jeho schopnosť tváriť sa, akoby nevedel narátať do päť, ohromovala. Dosahoval to i tým, že keď ho oslovili a vypočúvali, odpovedal vždy len na istú otázku. Už napríklad odznela piata, keď on odvetil na prvú, radostne, akosi povznesene, akoby uhádol, že niečo chcú od neho, a bol šťastný, že môže odpovedať. Potom zas odpovedal na šiestu pri jede­nástej otázke a jeho spôsob budil dojem, že má pomalú, zakríknutú, dedične ochromenú myseľ, a obyčajne unavil vyšetrujúcich. Igor vybadal túto jeho vlastnosť a vysvetlil mu plán, ako odvrátiť pozornosť stráž­nych. Pri prehliadke priepustiek neukáže doklady. Igor premýšľal nad postupom a prichádzal k názoru, že najúčinnejší výsledok sa dosiahne tým, keď on ako duchovný príde po lekára, ktorý je potrebný u nich v dedine. Priepustku vybavil len pre seba, náhlenie sa zdôrazní práve tým, že prepadol doktora vo večerných hodinách, on ako lekár sa preukáže dokladmi a taxikár si zabudol v zhone legitimáciu. Strážni sa oboria na neho, ako je to možné a tak ďalej, nakoniec taxikár nájde svoju legitimáciu v aute, ospravedlňuje sa „viete... náhlime sa...” Akékoľvek podozrenie sa tým odsunie. Igor si opakoval podrobnosti, ktoré by mohli nastať. - Najlepšie by bolo, keby som stratil hodinky, keď sa nájde legitimáciu. Bolo by to treba povedať tak, že vlastne celé preťahovanie prehliadky zavinilo stratu hodiniek, odopli sa, spadli... vyčí­tavý tón... - Igorovi sa myšlienka zapáčila, v poslednom okamihu sa nájdu - na snehu. Ale či on pôjde? Ako sa rozhodol? Igor znervóznel. Zapálil si cigaretu. - Vieš, že pri tom moste som mohol dostať? - ozval sa taxikár. - Mal som šťastie... predstav si, že by to šlo dačo nižšie! - Igor neodpovedal, bol podráždený, obával sa odrieknutia.
- Zastav... Sme tu! - zamrmlal Igor.
Sedeli ste s hlavou na písacom stole, pod pravým lícom pijak, a ne­odpovedali ste na Igorov pozdrav. Spýtal sa vás, ako ste sa rozhodli, ale vy ste mlčali, nevšimli ste si ani rozochvenie v jeho hlase, vzrušenie, ktoré vedel vždy zakryť v rozhodujúcich chvíľach, aby ním nerozčúlil druhých, a keď vám chytil hlavu do dlane a naklonil sa vám nad oči, pozerali ste naňho meravým, vyrovnaným pohľadom, ktorý nič nes
ľu­boval ani o nič neprosil. Pery ste mali zovreté a lícne kosti vám trochu zreteľnejšie vystupovali v obličaji. Vstali ste a postúpili k sklenej skrini. Rozhodli ste sa pre otca, alebo pre ranených? Alebo ani pre jednu z dvoch možností, ale robili ste tak, akoby ste sa rozhodli pre Igora? Keby bol pred chvíľou vstúpil váš otec, hoci je to nemožné, do ordiná­cie a sadol si, nespúšťajúc z vás pohľad, boli by ste teraz vkladali svoje lieky a skalpely do priestranného kufríka s mnohými priehradkami? Neboli by ste ukladali tuby s chinínom vedľa seba, i keby bol potom, po príchode vášho otca, vstúpil Igor? Ale Igor prišiel prvý raz a konali ste azda z popudu jeho prítomnosti? Konali ste, pretože jeho osoba vás nútila, aby ste sa vyjadrili k obidvom možnostiam, no vy ste nemali síl, nevládali ste už premýšľať, cítili ste, ako vám stúpa horúčka, skutočná horúčka, zistiteľná teplomerom. Vložili ste si ho do koženého puzdra so strieborným chráničom, ktorý sa dá zasunúť do vnútorného vrecka kabáta ako plniace pero.
Hádam ste si predsa len trochu uvedomili seba, keď ste si naťahovali hodinky? Vydýchli ste a Igor vám vložil revolver do rúk a od tej chvíle sa vám zdalo, akoby sa tlkot vášho srdca ozýval v pažbe pištole a v ná­bojoch. - Je zaistený, - poznamenal Igor. Vychádzate z ordinácie a váš pohľad ju nepremeral ako obyčajne, v obidvoch rukách zvierate svoje veci, kufrík s liekmi, prepotená bravčová koža jeho rukoväte vám lipne k dlani a v prstoch
ľavice nesiete plecniak, obväzy a mnoho iných vecí. Schádzate po schodoch k autu a taxikár, ktorý sa kedysi vyučil za sadzača, sa vám pozdraví úklonom, aby všetky zdanlivé a prepotené zdvorilosti boli dodržané. Usadili ste sa za chrbát taxikára, Igor vám pomáha uložiť kufrík, plecniak ste umiestili pod svojím sedadlom, je sklápacie a obsahuje i proviant, malé hrachové konzervy, ukryté v po­skrúcanom plášti. Cítite, ako vám revolver v ruke vlhne, aký je horúci a mokrý, vlna horúčky neopadá a hluk auta vnímate ako v mrákotách. Igor sa vám prihovára, ale jeho hlas vám splýva s hukotom motora, neuvedomujete si, že vám rozpráva, ako sa máte zachovať pri styku so strážou, zdá sa mu, že premýšľate o otcovi, o svojom čine, kým vy už nepociťujete ani závan spomienky na to, že ste premýšľali, ani neuva­žujete, že ste vlastne konali a rozhodli sa, len divný bôľ sa vám rozložil v sluchách. Hádam ani vtedy by ste nič nepočuli, keby Igor skríkol na vás. A tu ste si naraz udreli čelo o poniklovanú obrubu operadla. Auto zastalo. Uprostred cesty pod horou stojí nemecký dôstojník a vojak so samopalom zastavil váš voz. Igor vystúpil prvý, vyberá legitimáciu a priepustku, v ľavom vrecku zviera revolver. Odistil ho. Za ním vychá­dza taxikár. Zastal a prázdne dlane mu ovisli, plecia nahrbil, nohy tro­chu skrčil v kolenách, pozoruje vojaka. Vstávate, pravú nohu máte stŕp­nutú, ale si to ani neuvedomujete. Vyskočili ste a krívate, dôstojník si to všimol, vy nie, pozerá na vás. Razom ste pocítili ľahký vietor na svo­jom rozpálenom čele a bolo to ako úder, dôstojník rozšíril oči doširoka a dvíhal ruky. Vystúpli ste s obnaženým revolverom... no vojak vystre­lil na taxikára. Kým sa šofér prevalil cez blatník, Igor sa vrhol na voja­ka a kopol ho do holennej kosti, pošmykol sa a tiež sa zviezol na sneh, ale vojak prudko trhol telom, a tým sa posunul na lakeť od Igora, ktorý sa zdvihol a už-už sa prisával k vojakovmu hrdlu. No vojak ho udrel ľa­vou päsťou do žalúdka a Igor ho stihol chytiť len za golier plášťa, lebo vojak pritom mykol hlavou, výložky vojaka sa kĺzali v Igorových prstoch, prekážala mu hlaveň cudzieho samopalu, dva prsty sa mu predsa po­darilo vtisnúť do očí vojaka a pravou rukou mu začal škrtit gágor, ale vojak ho kŕčovite stisol rukami ponad lopatky a prevrátil. Obidvaja sa zrútili do priekopy, kým vy ste mierili na dôstojníka. Zvierali ste zbraň v natiahnutej pravici, akoby ste mu ju podávali. A tu vám vykĺzla slza z oka. Cez zakalený pohľad ste vnímali dôstojníkovu tvár, bola ožiarená slabučkou ozvenou refletorov auta, mali ste dojem, akoby ste mierili na vlastný obličaj, tak sa vám zdalo cez kvapky sĺz. Dôstojník vám tiež hľadel do očí, no pobadal súčasne, že váš revolver je zaistený a váš prst neskĺzol k poistke. Vyskočil. Neustúpili ste. Pristúpil k vám a vybral vám revolver z dlane. Mali ste jrr naraz prázdnu, no vystretú i naďälej, akoby ste niečo ponúkali, ukazovali alebo akoby ste sa pokúšali podať mu ruku.
Dôstojník odistil zbraň. Stretol sa s vaším zrakom, potom pozrel na revolver a opäť sa podíval na vás, neh
ľadel vám do tváre, ale na hrdlo. Zdvihol zbraň tak, že os hlavne prechádzala cez vaše pľúca, spravil to razom, akoby sa v tom dobre vyznal. Napokon mu ruka klesla k steh­nu. Akoby premýšľal. Naraz sebou trhol a sústredene pozrel k miestu, kde zmizli zápasiaci. Aj vy ste ta pozreli, pamätáte sa? A vtedy vám dôs­tojník strelil do pŕs.
Spadli ste očami k oblohe a dôstojník bol hádam ve
ľmi spotený, lebo si lakťom otrel čelo a podišiel k vám. Zastal tak na tri kroky. Zastenali ste a v zvlhnutých očiach sa vám zachvel akýsi odlesk, akoby sa vám trblietali v pohľade vzdialené svetlá súhvezdí. Dôstojník pristúpil nad vaše telo so sklonenou a zdesenou hlavou, nedá sa vedieť, či mal tvár vlhkú od sĺz, alebo od potu, no potom pozrel na auto a kládol naň dve zbrane: svoju i vašu. Vo chvíli, keď z priekopy vystúpil Igor, dôstojník sa zahľadel na neho, potom sňal čiapku a založil ruky za chrbát a spra­vil čelom vzad ako odsúdený na popravu. Igor si stieral krv, čo mu prú­dila z nosa, vzal revolver z kapoty, prikročil k dôstojníkovi. Keď sa mu ocitol pred obličajom, dôstojník zavrel oči a stisol pery.
Igor sa potom obrátil a k
ľakol si k vám; už vás neprebúdzal. Vytia­hol vám z vrecka ľavú ruku, niečo ukrývala, prsty sa naraz uvoľnili, otvo rili sa, a uprostred dlane ste mali zamrznutého vtáčika, ktorého stenašli na rímse svojej ordinácie. No Igor ho sprvu pre tmu nerozoznával.


PublisherJán Johanides - Súkromie (novely), L. C. A., Levice, 1999

Der Unentschlossene (German)

Igor saß neben dem kleinen Taxifahrer, der als Kurier für die Partisanen arbeitete. Es war ein Mann von fast sündhafter Ausdruckslosigkeit, sein Gesicht konnte man sich wahrscheinlich überhaupt nicht merken. Aber das war sein Glück, er arbeitete präzise, seine Fähigkeit, sich zu verstellen, als könne er nicht bis drei zählen, verblüffte. Das erreichte er auch damit, daß er immer nur auf ein und dieselbe Frage antwortete, wenn man ihn ansprach und verhörte. Wenn zum Beispiel schon die fünfte Frage gestellt wurde, antwortete er freudig, irgendwie gehoben auf die erste, als errate er, daß man etwas von ihm wolle und er glücklich sei, daß er antworten durfte. Dann antwortete er wieder auf die sechste wie bei der alten Frage, und seine Art erweckte den Eindruck, als habe er einen langsamen, verschüchterten, bäuerlichen beschränkten Geist, und gewöhnlich ermüdete er die Verhörenden. Igor entdeckte diese Eigenschaft bei ihm und erklärte ihm den Plan, wie die Aufmerksamkeit der Wachen abzulenken sei. Bei der Kontrolle der Passierscheine sollte er nicht seine Unterlagen zeigen. Igor überlegte das Vorgehen und kam zu der Ansicht, daß man die beste Wirkung damit erzielte, wenn er als Geistlicher zum Arzt komme, der in seinem Dorf gebraucht werde. Den Passierschein hatte er nur für sich besorgt. Die Eile wird gerade dadurch betont, daß er den Doktor in den Abendstunden überfallen habe, er als Arzt weist sich mit seinen Dokumenten aus, und der Taxifahrer hat in der Eile den Ausweis vergessen. Die Wache stürzt sich auf ihn, wie das möglich sei und so weiter, schließlich findet der Taxifahrer seinen Ausweis im Auto und entschuldigt sich. „Wissen Sie... wir haben es eilig...“ Jeglicher Verdacht wird dadurch abgelenkt. Igor wiederholte sich die Einzelheiten, die dabei eintreten könnten. „Am besten wäre, ich würde die Uhr verlieren, wenn der Ausweis gefunden ist. Man könnte so sagen, daß eigentlich die ganze Verzögerung der Kontrolle den Verlust der Uhr verschuldete, sie ist abgegangen, heruntergefallen... Vorwurfsvoller Ton...“ Igor gefiel dieser Gedanke, im letzten Augenblick wird sie auf dem Schnee gefunden. Aber ob er mitgeht? Wie hat er sich entschieden? Igor wurde nervös. Er zündete sich eine Zigarette an. „Weißt du, daß ich bei der Brücke hätte etwas abkriegen können?“ sagte der Taxifahrer. „Ich hatte Glück... Stell dir vor, wenn das tiefer gegangen wäre!“ Igor antwortete nicht, , er war gereizt, er fürchtete eine Ablehnung.
„Halt an... Wir sind da!“ murmelte Igor.
Sie saßen, den Kopf auf dem Schreibtisch, unter der rechten Wange das Löschpapier und antworteten nicht auf Igors Gruß. Er fragte sie, wie sie sich entschieden hätten, aber sie schwiegen. Sie bemerkten nicht einmal das Zittern in seiner Stimme, die Erregung, die er sonst immer in entscheidenden Momenten verbergen konnte, um andere nicht zu erregen. Als er ihren Kopf in die Hände nahm und sich über ihre Augen neigte, schauten sie ihn mit gemessenem, ausgeglichenem Blick an, der nichts versprach und um nichts bat. Die Lippen hatten sie fest geschlossen, und die Wangenknochen traten etwas deutlicher aus dem Gesicht heraus. Sie standen auf und gingen zum Glasschrank. Hatten sie sich für den Vater oder für die Verwundeten entschieden? Oder für keine der beiden Möglichkeiten, und sie taten so, als wäre die Entscheidung für Igor ausgefallen? Wenn vor einer Weile ihr Vater ins Sprechzimmer getreten wäre, obwohl das unmöglich ist, und hätte sich, ohne den Blick von ihnen zu wenden, hingesetzt, würden sie dann jetzt auch ihre Medikamente und Skalpelle in die Arzttasche mit den vielen Fächern legen? Würden sie dann nicht die Tuben mit Chinin neben sich legen, auch wenn nach dem Eintritt ihres Vaters Igor hereinkäme? Aber Igor kam zuerst; handelten sie vielleicht aus dem Antrieb seiner Gegenwart? Sie handelten, weil seine Person sie zwang, sich zu den beiden Möglichkeiten auszudrücken. Aber Sie hatten keine Kraft mehr zu überlegen. Sie fühlten, wie Ihr Fieber stieg, wirkliches Fieber, das mit dem Thermometer meßbar ist. Sie legten es in ein Lederetui mit Silbereinfassung, das sich in die Innentasche des Mantels stecken ließ wie ein Füllfederhalter. Vermutlich waren Sie doch wieder ein bißchen zu sich gekommen, als Sie Ihre Uhr aufzogen? Sie atmeten auf, und Igor legte Ihnen einen Revolver in die Hand, und von diesem Augenblick schien es Ihnen, als tönte der Schlag Ihres Herzens im Griff des Revolvers und in der Munition. „Er ist gesichert “, bemerkte Igor. Sie gingen aus dem Sprechzimmer, und Ihr Blick durchmaß es nicht wie gewöhnlich. In beiden Händen preßten Sie Ihre Sachen, das Köfferchen mit den Medikamenten, das verschwitzte Schweinsleder seines Griffs klebte an Ihrer Handfläche, und in den Fingern der linken Hand hielten Sie den Rucksack, Verbände und noch andere Sachen. Sie gingen die Stufen hinunter zum Auto, und der Taxifahrer, der einmal Schriftsetzer gelernt hatte, begrüßte Sie mit einer Verbeugung. Sie setzten sich hinter den Taxifahrer, Igor half Ihnen das Köfferchen zu verstauen, den Rucksack legten Sie unter Ihren Sitz, einen Klappsitz, der auch Proviant, kleine Konserven mit Erbsen, enthielt, die in einem zusammengewickelten Mantel verborgen waren. Sie fühlen, wie der Revolver in Ihrer Hand feucht wird, wie heiß und naß er ist. Die Fieberwelle fällt nicht, und das Geräusch des Autos hören Sie wie im Traum. Igor spricht Sie an, aber seine Stimme verschwimmt mit dem Tuckern des Motors, es wird Ihnen nicht bewußt, daß er Ihnen erzählt, wie Sie sich beim Zusammentreffen mit der Wache verhalten sollen. Es scheint ihm, daß Sie über den Vater nachdenken, über Ihr Handeln, während Sie keinen Hauch der Erinnerung mehr daran verspüren, daß Sie überlegt haben. Sie erwägen auch nicht, daß Sie eigentlich gehandelt und sich entschieden haben, nur in Ihren Schläfen verbreitet sich ein seltsamer Schmerz. Sie würden vermutlich auch dann nicht hören, wenn Igor Sie anschrie. Und da schlagen Sie plötzlich mit der Stirn gegen die vernickelte Fassung der Haltestange. Das Auto stoppt. Mitten im Weg unter dem Wald stehen ein deutscher Offizier und ein Soldat mit einem Maschinengewehr. Igor steigt als erster aus, zieht den Asuweis heraus und den Passierschein, in der linken Tasche preßt er den Revolver. Er entsichert ihn. Hinter ihm kommt der Taxifahrer heraus. Er bleibt stehen, die leeren Hände hängen an ihm herab, er zieht die Schultern ein, beugt die Beine ein wenig in den Knien an und beobachtet den Soldaten. Sie stehen auf, das rechte Bein ist Ihnen erstarrt, aber wahrscheinlich werden Sie sich dessen gar nicht bewußt, Sie springen heraus und hinken, der Offizier hat es bemerkt, Sie nicht, er schaut Sie an. Plötzlich spüren Sie einen leichten Wind an Ihrer heißen Stirn, und das war wie ein Schlag, dem Offizier weiten sich die Augen, er hebt die Hände. Sie sind mit dem Revolver in der Hand ausgestiegen... , aber der Soldat schießt auf den Taxifahrer. Während der Fahrer über den Kotflügel fällt, stürzt sich Igor auf den Soldaten und stößt ihn gegen das Schienbein, er rutscht aus und fällt in den Schnee, aber der Soldat ruckt heftig mit dem Körper und schiebt sich damit auf Igors Ellenbogen, der sich erhoben hat und schon der Kehle des Soldaten nähert. Aber der Soldat schlägt ihn mit der linken Faust in den Magen, und Igor hält ihn nur am Mantelkragen fest, denn der Soldat zuckt dabei mit dem Kopf, die Achselklappen des Soldaten rutschen aus Igors Fingern, der Lauf des fremden Maschinengewehrs behindert ihn, zwei Finger kann er jedoch in die Augen des Soldaten drücken und ihm mit der rechten Hand den Kehlkopf würgen. Aber der Soldat drückt krampf-haft mit den Händen gegen Igors Schulterblätter und wirft ihn um. Beide wälzen sich in den Straßengraben, während Sie auf den Offizier zielen. Sie pres-sen die Waffe in der ausgestreckten Rechten, als wollten Sie sie ihm übergeben, und da treten Ihnen Tränen in die Augen. Durch den getrübten Blick nehmen Sie das Gesicht des Offiziers wahr;es wird durch den schwachen Schein der Autoscheinwerfer erleuchtet, und Sie haben den Eindruck, als zielten Sie auf Ihr eigenes Gesicht, so scheint es Ihnen durch die Tränen. Der Offizier schaut Ihnen auch in die Augen, bemerkt aber gleichzeitig, daß Ihr Revolver gesichert ist und Ihr Finger nicht zum Abzug gleitet. Er springt auf. Sie weichen nicht zurück. Er tritt zu Ihnen und nimmt Ihnen den Revolver aus der Hand. Sie ist auf einmal leer, aber weiterhin ausgestreckt, als böten Sie etwas an, zeigten etwas oder versuchten, ihm die Hand zu geben.
Der Offizier entsichert die Waffe. Er trifft auf Ihren Blick, dann sieht er auf den Revolver und schaut wieder auf Sie, aber nicht in Ihr Gesicht, sondern auf die Kehle. Er hebt die Waffe so, daß die Achse des Laufs über Ihre Lungen geht. Schließlich sinkt seine Hand zur Hüfte, als überlege er.
Plötzlich durchzuckt es ihn, und er schaut konzentriert zu der Stelle, wo die Kämpfenden verschwanden. Auch Sie schauen dorthin. Erinnern Sie sich? Und da schoß Ihnen der Offizier in die Brust.
Sie fielen, die Augen gen Himmel gerichtet, und der Offizier war sehr in Schweiß geraten, denn er wischte sich mit dem Unterarm die Stirn und trat zu Ihnen. Er blieb auf drei Schritte Entfernung stehen. Sie stöhnten auf, und in Ihren feuchten Augen schimmerte ein Glanz, als flimmerten in Ihrem Blick die entfernten Lichter der Gestirne. Der Offizier stand über Ihrem Körper mit geneigtem Kopf und entsetztem Blick, es war nicht festzustellen, ob sein Gesicht von Schweiß oder Tränen naß war. Dann schaute er auf das Auto und legte darauf zwei Waffen: seine und Ihre. In dem Augenblick, als Igor aus dem Graben trat, blickte der Offizier auf ihn, dann nahm er die Mütze ab, legte die Hände auf dem Rücken zusammen und warf die Stirn zurück wie ein zum Tode Verurteilter. Igor wischte sich das Blut ab, das ihm aus der Nase floß, nahm den Revolver vom Kühler und schritt auf den Offizier zu. Als er vor seinem Gesicht stand, schloß der Offizier die Augen und preßte die Lippen zusammen.
Igor drehte sich dann um und kniete zu Ihnen nieder;er konnte Sie nicht mehr aufwecken. Er nahm Ihnen die linke Hand aus der Tasche, sie verbarg etwas, die Finger gaben plötzlich nach und zeigten den erfrorenen Vogel, den Sie auf dem Sims Ihres Sprechzimmers gefunden hatten.


Source of the quotationSteinerne Brunnen, Reclam Verlag, 1979

minimap