This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Tebi (Tebe in Serbian)

Portre of Janík, Pavol

Tebe (Slovak)

Pochádzaš z vône.
Pokrčený kvet.
Vdychujem ťa zauzlenú ako dym.
 
Obývaš hviezdnatú oblohu
a ciferníky digitálnych hodín.

Omamuješ ma spoľahlivo
a rýchlejšie ako svetlo.

Bolieva ma z teba hlava
a dodnes si ťa mýlim s hudbou.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)43-43
Publication date

Tebi (Serbian)

Potičeš od mirisa.
Zgužvan cvet.
Udišem te vijugavu kao dim.

Ti se širiš po zvezdanom nebu
i po kazaljkama digitalnog sata.

Opijaš me potpuno
i brže od svetla.

Od tebe me boli glava
i do danas te mešam s muzikom.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator
Publication date

Related videos


minimap