This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: С вас съм (Som s vami in Bulgarian)

Portre of Janík, Pavol
Portre of Раковски, Вътьо

Back to the translator

Som s vami (Slovak)

To som celý ja –
výška 180,
miery 108 – 83 – 107,
vážnosť 73,
päť vojenských odborností
a ešte viac civilných,
hnedé vlasy, zelené oči,
narodený pri príležitosti
maďarského povstania,
ostýchavý a pokrstený,
ženatý a trojdetný.
Netepem po anglicky,
ale som svetový.

Posielajte mi obdivné listy,
pozdravy a dary,
knihy a obrazy,
sochy a slaninu,
chľast a kvety.
Podporujte svojho básnika,
ktorý sa za vás správa
ako idiot.
Napíšte mi
na moju európsku adresu –
Slovensko.

Volajte mi,
všetci, ktorí ma milujete,
ktorí nemôžete bezo mňa žiť,
alebo aspoň umrieť.
Volajte číslo 314 212,
môj telefónny automat
bude dvíhať denne 24 hodín.
Nehanbite sa za svoje city.
Boh sa na vás díva –
spravte konečne nejakú hlúposť.
Vycálujte dačo na moje konto
SŠS 3478228.
Poukážte na môj čistý účet
svoje špinavé peniaze,
budem ich celé dni a noci prať.
Môžete sa spoľahnúť,
že ich prehajdákam ja sám
na rozdiel od iných
dobročinných zbierok,
Alweg[1]ov a ďalších podvodov.

Čakám na vaše listy,
duševné výlevy
a odporné prachy.
Ja viem,
teraz sa všetci
lepší ľudia pohoršujú,
že sa tí horší nepolepšili.
Môžu si trhnúť
chlpatými nohami.[1] Spoločnosť ALWEG vznikla v roku 1953 a jej názov pochádza z iniciálok mena švédskeho zakladateľa, ktorým bol Axel Lennart Wenner-Gren. Ide o nekonvenčný typ jednokoľajnicovej dráhy, známej aj ako monorail, ktorá pozostáva z prefabrikovaných betónových nosníkov s dĺžkou 20 až 30 m, položených na betónových pilieroch. Projekt jeho použitia vo Vysokých Tatrách vypracoval  bratislavský projektant Alexander Valentovič a Peter Hupka. Trať tatranského ALWEGU mala viesť vo výške 5-6 m nad terénom a mala mať celkovo štyri stanice: Poprad-Tatry, Starý Smokovec, Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica. Nasledoval návrh na otvorenie osobitného účtu pre účely ALWEGu, ktorý Smena pohotovo aj zriadila. Alweg sa nikdy nepostavil a peniaze či iné cennosti (zlaté prstene a podobne) sa použili na iný účel, na výstavbu základnej školy v obci Nemecká. Zdroj: https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/5203-Projekt-menom-ALWEG/Uploaded byRépás Norbert
PublisherAtrakt, Bratislava 1991
Source of the quotationHurá, horí!, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)09-10
Publication date

С вас съм (Bulgarian)

Това съм целият аз –
висок 180,
мерки 108-83-107,
тегло 73,
пет военни звания
и още повече цивилни,
коси тъмни, очи зелени,
роден по време
на унгарското въстание,
свенлив и покръстен,
женен с три деца.
Не плямпам английски,
но съм световен.

Изпращайте ми възторжени писма,
поздрави и подаръци,
картини и книги,
скулптури и сланина,
алкохол и цветя.
Подпомагайте своя поет,
който се държи с вас
като идиот.
Пишете ми
на моя европейски адрес –
Словакия.

Звънете ми
всички, които ме обичате,
които не можете без мен да живеете,
или поне да умрете...
Звънете на номер 314 212,
моят телефонен автомат
отгваря всеки ден 24 часа.
Не се срамувайте за своите чувства.
Бог гледа към вас –
направете най-после някаква глупост.
Прехвърлете нещо на моето конто
SŠS 3478228.
Преведете на моята чиста сметка
своите мръсни пари,
ще ги пера цели дни и нощи.
Можете да бъдете сигурни,
че ще ги излентяйствам сам
за разлика от другите
доброделни сбирки
и други измами.

Чакам писмата ви,
душевните ви излияния
и отвратителните ви пари.
Знам,
сега всички
добри люде ще станат лоши,
лошите няма да станат добри.
Могат да си оскубят
рунтавите крака.Uploaded byRépás Norbert
PublisherУзнателство БЕЗСМЪРТНИ МИСЛИ, София
Source of the quotationТеатър Живот, ISBN 954-90168-4-6
Bookpage (from–to)38-39
Publication date

Related videos


minimap