This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Mi smo profesionalci (Sme profesionáli in Serbian)

Portre of Janík, Pavol

Sme profesionáli (Slovak)

Stačí nám vsunúť lunu do súmraku,
nevdojak, ako sa do automatu vkladá minca,
a vyznávači krásy tŕpnu v úžase,
obradne odriekajú zborový chválospev.
 
Stúpame k zenitu
samozrejme a ľahkovážne ako balón.
Spejúci k jeho monumentálnej prázdnote.

Už závidíme aj vlastnej povesti.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)13-13
Publication date

Mi smo profesionalci (Serbian)

Dovoljno nam je da ubacimo mesec u sumrak,
ne rutinski, kao što se u automat ubaci novčić,
i podanici lepote drhte od ushićenja,
dok hor peva obrednu pesmu.

Prilazimo zenitu,
naravno poletni kao baloni.
Uzdižemo se ka njegovoj monumentalnoj praznini.

Već zavidimo i sopstvenoj prošlosti.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap