This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Na relaciji muškarac - žena i nazad (Na linke muž - žena a späť in Serbian)

Portre of Janík, Pavol

Na linke muž - žena a späť (Slovak)

Unikáš mi
ako plyn.
V úžase pozorujem,
ako si jediným škrtnutím nôh
zapaľuješ hodvábne šaty.

Oslepujúcou nahotou popieraš belasý plameň.

Blčky, blčiac, a azda aj celkom inak
sa prihováram ohňu,
ktorý už nezamlčíš.

Vtedy som chcel aspoň to podstatné oznámiť všetkým
náhodným okoloidúcim,
všetkým náhodným okololetiacim lietadlám.

No a kto by to za takýchto okolností nezbabral?Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Publication date

Na relaciji muškarac - žena i nazad (Serbian)

Otičeš od mene
kao plin.
S divljenjem posmatram
kako samo jednim pokretom,
prebacivanjem noge preko noge,
pališ svilenu haljinu.

Oslepljujućom nagošću protivrečiš nebeskom plavetnilu.

Raspaljen plamenom, a možda i sasvim drugačije,
oslovljavam vatru
koju ti nećeš ugasiti.

Tada sam hteo da bar to najvažnije otkrijem svim
slučajnim prolaznicima,
slučajnim, naokolo kružećim letilicama.

Pa, ko pod takvim okolnostima ne bi zabrljao?Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap