This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Molto adagio (Molto adagio in Serbian)

Portre of Janík, Pavol

Molto adagio (Slovak)

Starí ľudia sa sťahujú.
Pomaly a nemotorne,
nie z vlastnej vôle
a bez cudzej pomoci.
Ťažkopádne sťahujú svoj staromódny nábytok,
predpotopné názory
a neodbytné bolesti v kĺboch.

Trasľavými údmi
márne hľadajú vypínače
na neznámych stenách
nového príbytku.
Nevládzu zažať svetlo
v šere samoty a nevedomia.

Zbytočne vyslovujú všetky slová,
na ktoré si ešte s ťažkosťami spomenú.
Už im nič nehovoria
ich vlastné slová.
Nerozumejú im.
Zabudli, na čo slúžili.
Nič im nepripomínajú.

Im. Cteným a váženým osobám,
ktorým patrí úcta a vďaka.

Starí ľudia sa sťahujú.
Zdĺhavo a neobratne,
neúmyselne
a celkom sami.
Ťarbavo sťahujú svoj starodávny nábytok,
prežité názory
a dotieravé bolesti v kĺboch.

Vytrvalo a nepríjemne
sa nás dotýkajú
rozochvenými končatinami.
Tiesnivo nám siahajú na hrdlo.

Starí ľudia sa sťahujú
do nás.
Po troške a nešikovne,
chtiac-nechtiac
a vlastnými silami.
Namáhavo sťahujeme svoj zastaraný nábytok,
opotrebované názory
a boľavé kĺby.
A ostatné veci,
ktoré už doslúžili.

Nenápadne a neodvratne
sa stávame ctenými a váženými osobami,
ktorým patrí úcta a vďaka.

Húževnato a skľučujúco
pokračujeme v trvaní dejov,
plynule sa posúvame v následnosti príbehov,
samozrejme ako hodinové ručičky.

Hlavou smerujeme
kolmo dolu,
prichystaní odbiť presný čas.

A nad nami
nechápavo zíva
modrá obloha,
na ktorej vietor preskupuje jagavé zrkadlá pamäti.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava / Edícia Nová poézia
Source of the quotationDo videnia v množnom čísle, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)40-42
Publication date

Molto adagio (Serbian)

Stari ljudi se sele.
Polako i nespretno,
ne zato što tako hoće
i bez tuđe pomoći.
S mukom sele svoj staromodni nameštaj,
pretpotopne poglede na svet,
i uporne bolove u zglobovima.

Drhtavim rukama
uzalud traže prekidače
na nepoznatim zidovima
novog prebivališta. 
Ne uspevaju da upale svetlo
u polumraku samoće i svesti.

Nepotrebno izgovaraju sve reči,
kojih se s mukom još uvek sećaju.
Već im ništa ne kazuju
vlastite reči.
Niko ih ne razume.
Zaboravili su čemu su služili.
Ne podsećaju ih na ništa.

Oni. Cenjene i važne osobe,
kojima pripada poštovanje i zahvalnost.

Stari ljudi se sele.
Dugo i nespretno
slučajno
i sasvim sami.
Nespretno sele svoj starinski nameštaj,
prestarele tačke gledišta
i dosadan bol u zglobovima.

Uporno i neprijatno
dotiču nas
drhtavim udovima.
Čvrsto nas hvataju za grlo.

Stari ljudi se sele
pored nas.
Pomalo i trapavo
hoćeš- nećeš sami
sopstvenim snagama.
Marljivo sele svoj stari nameštaj
dotrajala mišljenja,
i bol u zglobovima.
I ostatak stvari koje su već odslužile svoje.

Neprimetno i neizbežno,
postajemo sveti i cenjeni ljudi,
kojima pripada poštovanje i zahvalnost.

Uporno i mučno
nastavljamo sa upornošću naše delovanje.
glatko klizeći u naravoučenija priča,
naravno kao ručice na satu.

Glavu savijamo
ravno dole
spremni da otkucamo tačno vreme.

A nad nama
nerazumljivo zeva
plavo nebo,
na kome vetar ponovo svrstava svetlucava ogledala sećanja.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator
Publication date

Related videos


minimap