This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Iza vratiju je (Je za dverami in Serbian)

Portre of Janík, Pavol

Je za dverami (Slovak)

Všetky vnútorné hlasy zachrípli
a sťažujú sa na studenú noc.
 
Bezruký a bezkrídly,
do krajnosti zjednodušený mesiac
zletel z neba
a rozčapil sa nám
priamo v záhrade.

Už nadväzuje prvé známosti.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)26-26
Publication date

Iza vratiju je (Serbian)

Svi unutrašnji glasovi su promukli
i žale se na hladnu noć.

Bezruki i beskrilan,
do krajnosti pojednostavljen mesec
je sleteo s neba
i razbaškario nam se
pravo u bašti.

Već nadovezuje prva poznanstvaUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap