This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: U plavom (Do modra in Serbian)

Portre of Janík, Pavol

Do modra (Slovak)

Od rána sa neúnavne vrháme do modra,
ktorému chýba hranica medzi vodou a oblohou.
Do modra, v ktorom sa krížia plavebné dráhy rýb
s leteckými cestami vtákov.
Do modra, v ktorom pomalý pohyb lodí
pretínajú ligotavé trupy lietadiel.
Do modra,
ktoré nás silou vôle
sústavne vrhá späť na piesočnú pláž
spolu s ostatnými predmetmi navyše,
spolu s mŕtvymi telami rýb, krabov a medúz,
spolu s útržkami vodných rastlín,
drobnými kamienkami,
vrchnákmi od coca-coly,
spolu s pokrčenými papierikmi
uzavretými vo fľašiach od lahodných nápojov.

Čítame stále odznova
a zo všetkých strán
tie listy bez písmen,
dokonale vybielené životodarným slnkom,
ktoré dobre vie, komu dať príležitosť a komu nie.

Čítame listy bez písmen
a zmrazujúco im rozumieme.
Čítame listy bez písmen,
oplakané spenenými vlnami,
z ktorých pochádza život,
zvuk, farby a bohyne.

Potomkyne bohýň dnes obývajú
nekonečné riviéry celého sveta.
Vyznávajú nahotu
a bohovské motorové člny, autá, pláže, apartmány,
hudbu, filmy
a predovšetkým bohovských mužov.

Pri zmrzlinárskom stánku
som sa do jednej z nich už po stý raz bezhlavo zamiloval.

Nezáleží na tom,
ale bola to tá,
s ktorou ma spája zopár zážitkov, spomienok
a niekoľko detí.
Zaľúbil som sa do nej celkom
a bezo zvyšku.

Zo zmrzlinárskej búdky
sa na nás pri tom usmievali nahé plagátové dievčatá
a portrét štátnika
v bielej admirálskej uniforme
na modrom pozadí,
ktoré práve tak dobre mohlo byť vodou ako oblohou
a v ktorom sa práve tak dobre mohli pohybovať
atómové ponorky ako prúdové lietadlá
a neónové ryby práve tak ako dúhoví vtáci.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava / Edícia Nová poézia
Source of the quotationDo videnia v množnom čísle, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)38-39
Publication date

U plavom (Serbian)

Od jutra se neumorno vrtimo u plavom,
kojem nedostaje granica između vode i neba.
U plavom u kome se ukrštaju plivajući smerovi riba
sa ptičijim putevima leta.
U plavom, u kome sporo kretanje lađe
seče blistavi trup aviona.
U plavom
koje nas snažno privlači
stalno baca nazad na peščane plaže
zajedno sa ostalim predmetima, pa čak,
zajedno s mrtvim telima riba, rakova, meduza,
zajedno s parčićima morske trave,
sitnim kamenčićima,
poklopcima koka kole,
zajedno sa zgužvanim papirićima
u bocama ukusnih napitaka.

Čitamo ponovo iz početka
a sa svih strana
ta pisma su bez slova,
potpuno izbledela od sunca koje život daje,
i koje dobro zna kome pružiti priliku a kome ne.

Čitamo pisma bez slova
i razumemo hladnoćom.
Čitamo pisma bez slova
oplakana penušavim talasima,
od kojih potiču život,
zvuk, boje i boginje.

Potomkinje boginja naseljavaju danas
beskrajne rivijere sveta.
Reklamiraju golotinju
i bogovske motorne čamce, kola, plaže, stanove,
muziku, filmove
a pre svega bogovske muškarce.

Kod kioska za sladoled
sam se u jednu od njih već po stoti put zaljubio
do ušiju.

Nije važno,
ali bila je to ta,
s kojom me spaja nekoliko događaja
i nekoliko dece.
Zaljubio sam se u nju potpuno
nepovratno.

Iz kioska za sladoled
su nam se smešile nage devojke sa plakata
i portret državnika
u beloj admiralskoj uniformi
na plavoj pozadini,
koja je mogla prestavljati jednako vodu i nebo
u kojima su se jednako dobro mogle da kreću
atomske podmornice kao i vazdušne letilice
i neonske ribe baš kao i ptice duginih boja.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator
Publication date

Related videos


minimap