This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Dáma s jednorožcom

Portre of Haugová, Mila

Dáma s jednorožcom (Slovak)

...zviera, ktoré ani nie je, ale milovali ho aj tak...
... nie som teraz o nič staršia, ako som bola vždy...
v zrkadle spí pohyblivý detail tváre; neopätovaný sen
napriek kruhu jasný smer pohybu k sebe; oko odloží
všetky farby a sústredí sa na jednu; dozrieva podoba
milovanej tváre; hniezdo spletené dovnútra je pomaly
hotové; blízko ruka s ramenom svetla; čakanie na hlas
zo spánku; ruka priľahnutá k pletivám pokožky; s tebou
by stálo za to zomrieť;
... voda pod asfaltovou cestou; chcem ju dostať von...
zoznamy strachov... miznúce jazyky sveta...


PublisherSlovak Literary Review / SLR 2002/12 (EN/DE) /

minimap