This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Feldek, Ľubomír: Sonet o vtákovi čátakovi

Portre of Feldek, Ľubomír

Sonet o vtákovi čátakovi (Slovak)

Na cestách Indiou som videl vtáka
čo v suchých dobách spáva nečinne
a s nežnou zlosťou doby dažďov čaká
Z nádoby neba vie piť jedine

Čátaka vtáka nepriláka mláka
hoci sa kúpe v nej tieň broskyne
Keď dažde nejdú v ňom je sila taká
že radšej múdrym smädom zahynie

Tá podobnosť Ach koho pripomína
Leviná hlava Čas sa nad ňou míňa
V jazmíne spí a prekrásne má sny

A dažde nejdú Jeho dažde nejdú
Tá podobnosť Spí tichý sluha smädu
Úbohy čátak Básnik bez básni


PublisherJediný slaný domov

minimap