This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Chmel, Karol: Z denníka

Portre of Chmel, Karol

Z denníka (Slovak)

pregĺgať naprázdno, zlatým
palcom vtláčať
zátku do fľaše, panenka
mária, samé
provizóriá, mam deja,
mam tekutosti, brrr, z krstných
listov bosou nohou
rovno medzi kríže,
tak ma to naplo, pach
pižma, kára
z bitúnku


PublisherVilenica, 1996

minimap