This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Chmel, Karol: Komunikácia

Portre of Chmel, Karol

Komunikácia (Slovak)

v liste susedom
vyzdvihnúť význam
spoločnej
steny
územné, rozdelenie ticha
i výkrikov
aby vyšla najavo
naša dobrá vôľa (kultúrna úroveň
zasvätenosť a poučenosť dejinami)
spomenúť (kdesi v p.s.)
vlastné, spoločné, korene
závislosť na prostredí (sociálnu determinovanosť)
úctu k človeku nádej na ozdravenie medziľudských vzťahov
všeobjímajúcu lásku
(poprípade i čosi navyše)

list nefrankovať
pribiť ho štyrmi klincami
na (spoločnú) stenu
minimap