This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Bendová, Krista: Ne (Nie in Hungarian)

Portre of Bendová, Krista
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

Nie (Slovak)

Nie, nedotýkaj sa ma,
ja chcem byť celkom sama
ako tá breza v poli,
ktorú len jeseň bolí
a ktorá nemá zdania
o smútku bez milovania.

Tá breza odjakživa
tu samučičká býva,
nuž necnie sa jej ani
za nehou, milovaním,
hlavu jej nepomätie,
že druhá rastie v svete.

Ťažko sa zabúdalo,
ťažko sa vylámalo
z pamäti, čo sa stalo,
a z duše to, čo hrialo,
a zo srdca, môj milý,
ty. Dnes už nieto sily.

V pamäti, v srdci, v duši
už nieto sily túžiť
a snívať o tom svojom
a chvieť sa nepokojom,
keď v láske, ktorá vzplanie,
nik nevie, čo sa stane.

Nie, nedotýkaj sa ma,
ja chcem byť celkom sama,
ako tá breza v poli,
čo nevie, jak to bolí...[1][1] Báseň Nie je z básnickej zbierky Riziko a vyšla vo výbere poézie Pred zrkadlom. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1976. 160 s. Nie. S. 78.Uploaded byRépás Norbert
PublisherKnižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Source of the quotationKrista Bendová (1923-1988), Výberová bibliografia, ISBN 978–80–970415–4-0
Bookpage (from–to)13-14
Publication date

Ne (Hungarian)

Ne, kérlek, ne nyúlj hozzám,
maradnék inkább foszlány,
mint mezőben e nyírfa,
mely ősztől fakad sírva,
ki szerelemről, búról
sejtelem nélkül dúdol.

E nyírfa régtől fogva
él itt egyedül, kongva,
csapást oszlat, terelget,
óvatos és szeretget,
elméjét nem zavarja,
hogy újnak nő a sarja.

Nehezen felejtették,
és nyögve feszítették
fel emlékből, mi segít,
lélekből, mi még hevít,
és te szívből édesem,
nem szólsz többé kéjesen.

Emlékben, szívben, árnyban
nincs már szufla a tárban
magunkról ábrándozni
izgulva ugrándozni,
ha lobbanó szerelemben,
senki sincs kegyelemben.

Ne, kérlek, ne nyúlj hozzám,
maradnék inkább foszlány,
mint mezőben e nyírfa,
melynek nem ismert kínja...Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap