This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Baričák, Pavel Hirax: 2012

Portre of Baričák, Pavel Hirax

2012 (Slovak)

Nahý muž kráčal dlhou chodbou.
Na hrudi si niesol nahé dieťa.
Boli v dokonalom spojení.
Dotykom i dychom.

Míňali desiatky zavretých dverí,
za ktorými sa ozývali tlmené zvuky
dávenia ľudských tvorov.

Vypadli z teplých hniezd
na špinavé a chladné dno doby.
Nieže nepripravení, naopak, oslabení.

Muž dokráčal na koniec chodby,
otvoril dvere a zmizol v láskyplnom teple.
Ľahli si k mame pod vyhriatu prikrývku.

Kým sa bez slov treli chodidlami nôh,
dieťa chytilo otcov i mamin prst,
v polospánku ich zovrelo.
Zaspali ako jeden.

Dávenie v pozadí ustalo.Uploaded byRépás Norbert
PublisherHladohlas Group, spol. s r.o.,
Source of the quotationBytie a stony
Bookpage (from–to)8-8
Publication date
Buy it here!

minimap