This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Šulej, Peter: Zdecydowanie dekadenccy (Výrazne dekadentní in Polish)

Portre of Šulej, Peter

Výrazne dekadentní (Slovak)

výrazne romanticky dekadentní
na stále silnejšie vzruchy
odozvy slabnú a slabnú
neustále hlboko v hre na hrdinov
nalogovaní do jazykových štruktúr
zaplavení technológiami poprepájaní
nimi ešte ne-rozoznávame ne-expandujeme
umŕtvení kyberpriestorom neveriacky
neustále výrazne až naivne dekadentní
preskupujeme akékoľvek:
hodnoty...

ale boli sme takí mladí,

takí mladí,

mladíPublisherDrewo a srd
Source of the quotationPop
Publication date

Zdecydowanie dekadenccy (Polish)

zdecydowanie romantycznie dekadenccy
odezwy na wciąż silniejsze
emocje słabną i słabną
nieustannie głęboko zajęci grą w bohaterów
zalogowani do struktur języka
zalani technologiami połączeń
jeszcze ich nie-rozróżniamy nie-ekspandujemy
uwięzieni w cyberprzestrzeni z niedowierzaniem
wciąż zdecydowanie aż naiwnie dekadenccy
przegrupowujemy wszelkie możliwe:
wartości...

ale byliśmy tacy młodzi

tacy młodzi

młodzi

 PublisherArs Cameralis Silesiae Superioris
Source of the quotationWiersze
Bookpage (from–to)pp. 35
Publication date

minimap