This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Lenko, Július, Slovak biography

Image of Lenko, Július
Lenko, Július
(1914–2000)
 

Biography

Pseudonymy Daniel Jozef, Elo Strmina, J. Oknel, Valaský. Bol slovenský básnik a prekladateľ. Do ľudovej školy chodil v rodisku, v roku 1935 zmaturoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Potom študoval slovenský a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1939 tri roky pôsobil ako stredoškolský profesor na Obchodnej akadémii v Humennom a tri roky na Evanjelickom kolégiu v Prešove. V roku 1945 začal učiť na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde pôsobil do roku 1957. Potom začal pracovať na Povereníctve školstva a kultúry v Bratislave. Od roku 1960 bol redaktorom vydavateľstva Tatran, kde zotrval až do odchodu do dôchodku v roku 1977. Spolu s P. Bunčákom, Rudom Fabrym, Štefanom Žárym, Jánom Brezinom a Jánom Rakom sa prihlásil k poetike nadrealizmu. Spolu s maliarom Jankom Alexym založili múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Poézia:
- V nás a mimo nás (1941)
- Pohorie beznádeje (1946)
- Hviezdy ukrutnice (1947)
- Spomienková báseň (1948)
- Úrodný kameň (1951)
- Salvy bojovníkom (1952)
- Epocha (1953)
- K zemi sa kloním (1958)
- Z tvojho stola (1962)
- Objatie (1970)
- Stužková slávnosť (1974)
- Čakaj ma pri púpavách (1981)
- Naberanie živej vody (1989)
- Smútok zelených stromov (1993)
- Večerné verše (1998)

Zdroje:
- http://www.osobnosti.sk/osobnost/julius-lenko-338
- http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/julius-lenko
- https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_Lenko

(Editor of this page: Répás Norbert)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap