This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Štrasser, Ján, Slovak bibliography

Image of Štrasser, Ján
Štrasser, Ján
(1946–)

Bibliography

Literárna tvorba - Poézia
Odriekanie
(1968)
Podmet (1980)
Denne (1981)
Priamy prenos (1986)
Práca na ceste (1989)
Myš dobrej nádeje (1992)
Očné pozadie (1999)
Staré železo (2007)
Výber z poézie:
Stala sa nám láska (2003)
Piesňové texty (k muzikálom, kabaretom a hraným filmom):
Cyrano z predmestia, Dievča z jazera, Tri muzikály (všetky 1979)
Neberte nám princeznú, Toto leto doma (oba 1981)
Guľôčky (1982)
Niekto ako ja (1988)
Pančuchové blues (1989)
Ples núl (texty piesní z Večerov M. Markoviča, 1993)
Babky demokratky (texty piesní z Večerov M. Markoviča, 1994)
Dvojhra (s M. Markovičom, 2000)
Literárna tvorba – Esej
Humor ho! (2007, kniha rozhovorov s T. Janovicom)
Literárna tvorba - Pre deti a mládež
Trúbi auto za nami (1986)
Pláva loďka po vode (spolu s M. Lehotskou, 1989)
Literárna tvorba - Rozhlasová tvorba
Šesť žien Henricha Kráľa (1977, rozhlasová dráma)
Literárna tvorba – Publicistika
Dobrý deň z Bratislavy (fejtóny z Lidových novin a texty piesní z programu M. Markoviča Na šikmé ploše, 1997)
Dvojhlavá karta (1999)
Kráľ je polonahý (2004, texty z týždenníka Dominofórum z rokov 1998 – 2002 a texty piesní z talk show Milana Markoviča z rokov 1999 – 2002)
Literárna tvorba – Preklad
B. Brecht: Ranná reč k stromu (z nemčiny, 1972)
Dlaň zeme (spolu s J. Turanom, z ruštiny, 1977)
B. Brecht: V znamení korytnačky (z nemčiny, 1983)
K. Kraus: Posledné dni ľudstva (z nemčiny, 1987)
Krik a ticho storočia (spolu s P. Zajacom, z nemčiny, 1999)
Okrem toho Štrasser preložil tvorbu ďalších významných predstaviteľov svetovej literatúry, akými sú M. J. Lermontov, V. Tokarevová, V. Chlebnikov, G. Eich, V. Arro, I. Bachmann, K. Köttner-Benigniová, V. Burič, V. Dozorcev, J. A. Brodskij, N. V. Gogoľ, I. A. Krylov, O. E. Mandeľštam, H. Müller, B. L. Pasternak, A. I. Pristavkin, A. S. Puškin.

Preložené diela
Knižne:
Überlastet (po nemecky, 1991)
Časopisecky:
Overkert. Musene (po nórsky, časopis Ergo č. 22, 1991)
The Hour of Misrepresentation. Between Us. By The Way (po anglicky, Oxford Magazine, 1993)
Anlage. Die Mäuse (Neue Literatur, č. 4, 1993)
Herbsthaiku. Winterhaiku (po nemecky, Podium 88, 1993)
V zborníkoch a antológiách:
Aus der Slowakei. Lyrik und Grafik (po nemecky, 1990)
Stemmer. 18 slovakiske digtere (po dánsky, 1990)
Vasspiran. Nitida slovakisk poesi i urval (po švédsky, 1992)
Not Waiting for Miracles, Seventeen Contemporary Slovak Poets (po anglicky, 1993)
Blauer Berg mit Hölte. Slovakische Dichter des 20. Jahrhunderts (po nemecky, 1994)
Lex jeux charmants de l´aristocratie, Anthologie de la poésie slovaque contemporaine (po francúzsky, 1996)
Weisse nächte mit Hahn. Eine Anthologie der slowakischen Poesie des 20. Jashrhunderts (po nemecky, 1996)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap