This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Strážay, Štefan, Slovak biography

Image of Strážay, Štefan
Strážay, Štefan
(1940–)

Biography

Narodil sa 10. novembra 1940 v Igrame. Absolvoval ruský a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako stredoškolský profesor na Strednej ekonomickej škole v Poprade (1964 – 1970), potom sa vrátil do Bratislavy do literárneho mesačníka Slovenské pohľady (1970 – 1972). Do roku 2000 pracoval ako redaktor a vedúci editor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V súčasnosti žije v Bratislave.

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap