This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Štrpka, Ivan, Slovak bibliography

Image of Štrpka, Ivan
Štrpka, Ivan
(1944–)

Bibliography

Zbierky básni
- Haiku, haiečku, haiku zelený. Sedemnásťslabičná antológia (1.vydanie2011)
- Recenzia diela: haiku, haiečku, haiku zelený (Haiku, haiečku, haiku zelený. Sedemnásťslabičná antológia, 1. vydanie)
- Krátke detstvo kopijníkov (1969)
- Tristan tára (1971)
- Teraz a iné ostrovy (1981)
- Pred premenou (1982)
- Správy z jablka (1985)
- Modrý vrch (1988, texty piesní pre albumy Deža Ursinyho)
- Všetko je v škrupine (1989)
- Krásny nahý svet (1990)
- Rovinsko, juhozápad. Smrť matky (1995)
- Medzihry. Bábky o hlavu kratšie (1997)
- Bebé: jedna kríza (2001, prepracované a doplnené, 2011)
- Recenzia diela: Bebé: jedna kríza - Ivan Štrpka - Žalm skúšobného baránka (Bebé: jedna kríza, 2011, Vo F. R. & G. 1. vydanie)
- Hlasy a iné básne (2001, 1.vydanie)
- 25 básní (2003)
- Tichá ruka (2006, 1.vydanie)
- Básne I. (2008, 1.vydanie)
- Recenzia diela: Básne I. - Ivan Štrpka (Básne I., 2008, 1. vydanie)
- Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad (2010, 1.vydanie)
- Recenzia diela: Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad - Ivan Štrpka - Tajomstvá tieňov (Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad, 2010, 1. vydanie)
- Básne II. (2013, 1.vydanie)
- Básne III. (2014, 1.vydanie)
- Recenzia diela: Básne III. - Ivan Štrpka (Básne III., 2014, 1. vydanie)
Texty piesní (albumy)
1978 - Dežo Ursiny: Pevnina detstva
1979 - Burčiak: Nové mapy ticha
1981 - Burčiak: Modrý vrch
1983 - Prognóza: 4/4
1984 - Provisorium: Bez počasia
1986 - Provisorium: Zelená
1987 - Provisorium: Na ceste domov
1990 - Provisorium: Momentky
1991 - Provisorium: Do tla
1992 - Provisorium: Ten istý tanec
1994 - Provisorium: Príbeh
Knižné vydanie textov piesní
1988 - Modrý vrch , texty piesní pre albumy Deža Ursinyho
Próza
1995 - Kŕč otvorenej dlane a iné eseje, eseje
1999 - Rukojemník, román
Preklady
1981 - Miguel de Cervantes: Medzihry
1990 - Jorge Luis Borges: Labyrint
1997 - Fernando Pessoa: Pluralia tantum
1999 - Med a jed, antológia súčasnej portugalskej lyriky 20. storočia

Preložené diela
Medzihry (1997 po nemecky)
Rovinsko, juhozápad. Smrť matky (1999 po portugalsky, 2001 po rumunsky, 2003 po bulharsky)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap