This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Ballek, Ladislav, Slovak biography

Image of Ballek, Ladislav
Ballek, Ladislav
(1941–)

Biography

Narodil sa 2. apríla 1941 v Teranoch, detstvo prežil v Dudinciach a v Šahách. Vyštudoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici slovenčinu, dejepis a výtvarnú výchovu. Pracoval ako učiteľ, od roku 1966 ako redaktor Československého rozhlasu v Banskej Bystrici a ako redaktor týždenníka Smer. Od roku 1972 pôsobil ako redaktor pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V rokoch 1977 – 1980 bol vedúcim literárneho oddelenia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, potom pôsobil ako námestník riaditeľa Slovenského literárneho fondu. Od roku 1984 bol vedúcim tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov do jeho zániku roku 1989. Istý čas pôsobil aj ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Po roku 1990 vstúpil do politiky ako nezávislý poslanec NR SR. V súčasnosti je veľvyslancom SR v Českej republike. Je prezidentom Spoločnosti Ladislava Novomeského. V súčasnosti je veľvyslancom SR v Česku.

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap