This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Turgenyev, Ivan Szergejevics: Feketerigó 1. (Черный дрозд 1. in Hungarian)

Portre of Turgenyev, Ivan Szergejevics

Черный дрозд 1. (Russian)

Я лежал на постели, но мне не спалось. Забота грызла меня; тяжелые, утомительно однообразные думы медленно проходили в уме моем, подобно сплошной цепи туманных облаков, безостановочно ползущих, в ненастный день, по вершинам сырых холмов.

      - Ах! я любил тогда безнадежной, горестной любовью, какою можно любить лишь под снегом и холодом годов, когда сердце, не затронутое жизнию, осталось... не молодым! нет... но ненужно и напрасно моложавым.

      Белесоватым пятном стоял передо мною призрак окна; все предметы в комнате смутно виднелись: они казались еще неподвижнее и тише в дымчатом полусвете раннего летнего утра. Я посмотрел на часы: было без четверти три часа. И за стенами дома чувствовалась та же неподвижность... И роса, целое море росы!

      А в этой росе, в саду, под самым моим окном уже пел, свистал, тюрюлюкал - немолчно, громко, самоуверенно - черный дрозд. Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли ее всю, наполняли мой слух, мою голову, отягченную сухостью бессонницы, горечью болезненных дум.

      Они дышали вечностью, эти звуки - всею свежестью, всем равнодушием, всею силою вечности. Голос самой природы слышался мне в них, тот красивый, бессознательный голос, который никогда не начинался - и не кончится никогда.

      Он пел, он воспевал самоуверенно, этот черный дрозд; он знал, что скоро, обычной чередою, блеснет неизменное солнце; в его песни не было ничего своего, личного; он был тот же самый черный дрозд, который тысячу лет тому назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать через другие тысячи лет, когда то, что останется от меня, быть может будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела, в воздушной струе, потрясенной его пением.

      И я, бедный, смешной, влюбленный, личный человек, говорю тебе: спасибо, маленькая птица, спасибо твоей сильной и вольной песенке, так неожиданно зазвеневшей под моим окном в тот невеселый час.

      Она не утешила меня, да я и не искал утешения... Но глаза мои омочились слезами, и шевельнулось в груди, приподнялось на миг недвижное, мертвое бремя. Ах! и то существо - не так же ли оно молодо и свеже, как твои ликующие звуки, передрассветный певец!

      Да и стоит ли горевать и томиться, и думать о самом себе, когда уже кругом, со всех сторон разлиты те холодные волны, которые не сегодня-завтра увлекут меня в безбрежный океан?

      Слезы лились... а мой милый черный дрозд продолжал, как ни в чем не бывало, свою безучастную, свою счастливую, свою вечную песнь!

      О, какие слезы на разгоревшихся щеках моих осветило взошедшее, наконец, солнце!

      Но днем я улыбался по-прежнему.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://ru.wikisource.org/wiki/Дрозд_(Тургенев,_1877)

Feketerigó 1. (Hungarian)

Feküdtem az ágyon, de nem aludtam. Őrölt a gond; súlyos, kimerítően egyforma gondolatok vonultak át lassan a lelkemen, mint sűrű, ködös felhőcsapatok, melyek borús-esős szünet nélkül kúsznak a szürke dombok ormain.

Ó, szerettem akkoriban, reménytelen, szomorú szerelemmel, amilyennel csak az évek hidegében és havában lehet szeretni, amikor a szív, melyet nem viselt meg az élet, megmaradt... nem fiatalnak, nem... de szükségtelenül és haszontalanul fiatalosnak...

Fehér-szürkén derengett előttem az ablak foltja; a szobában homályosnak tűntek elő a tárgyak: még mozdulatlanabbak és némábbak voltak így, a nyári hajnalszürkület füstszínű derengésében. Megnéztem az órát: háromnegyed hármat mutatott. És a ház falain túl ugyanaz a mozdulatlanság érzett... És harmat volt odakünn... a harmatcseppek tengere!

A harmatban pedig, a kertben, pontosan ablakom felett, már szünet nélkül dalolt, fütyült és fuvolázott, hangosan, magabiztosan, egy feketerigó. A futamosan áradó hangok behatoltak elcsendesedett szobámba, s megtöltötték egészen, megtöltötték a fülemet s az álmatlanság sivár terhétől és a beteges gondolatok szomorúságától elnehezedett fejemet.

Örökkévalóságot leheltek ezek a hangok - az örökkévalóság minden üdeségével, erejével és egykedvűségével. Magának a természetnek a hangja szólt belőlük, az a szépséges, öntudatlan hang, melynek sohasem volt kezdete - és nem lesz sohasem vége.

Énekelt, himnuszt zengett ez a magabiztos hangú feketerigó; tudta, hogy nemsokára megszokott rendje szerint felragyog az égen a változhatatlan nap; dalában nem volt semmi személyes, semmi sajátos; ugyanaz a feketerigó volt, amely ezer esztendővel ezelőtt köszöntötte ugyanezt a napot, és ezer esztendő múlva is köszönteni fogja, amikor az, ami belőlem megmarad, lehet, hogy láthatatlan porszemecskékben él és kering zengő teste körül a levegő áramlásában, melybe bele-belehasít az éneke.

Én pedig, szegény, nevetséges szerelmes, személyes ember, azt mondom neked: köszönöm, te kismadár, köszönöm erős és szabad énekedet, mely olyan váratlanul csendült meg ebben a szomorú órában az ablakom alatt.

Nem vigasztalt meg engem, nem is kerestem vigasztalást... De a két szemem megharmatosodott a könnytől, s lelkemben megmozdult és megemelkedett egy pillanatra a mozdulatlan, holt súly. Ó, vajon az a kedves teremtés nem olyan üde és fiatal-e, mint a te ujjongó hangjaid, hajnalszürkület madara?

S vajon érdemes-e búslakodni és epekedni és töprenkedni magamon, amikor körös-körül mindenfelől eláradtak már azok a hideg hullámok, amelyek maholnap magukkal sodornak a parttalan óceánba?

Hullt-hullt a könnyem... de az én kedves feketerigóm csak folytatta, mintha misem történt volna, az ő részvétlen, az ő boldog, az ő örökkévaló énekét!

Ó, milyen könnyeket ragyogtatott meg kigyúlt két orcámon a végre-valahára felemelkedő nap!

De azért továbbra is csak mosolyogtam.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.freeweb.hu/peszleg

minimap