This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Turgenyev, Ivan Szergejevics: Нимфы

Portre of Turgenyev, Ivan Szergejevics

Нимфы (Russian)

Я стоял перед цепью красивых гор, раскинутых полукругом; молодой зеленый лес покрывал их сверху донизу.

Прозрачно синело над ними южное небо; солнце с вышины играло лучами; внизу, полузакрытые травою, болтали проворные ручьи.

И вспомнилось мне старинное сказание о том, как, в первый век по рождестве Христове, один греческий корабль плыл по Эгейскому морю.

Час был полуденный… Стояла тихая погода. И вдруг, в высоте, над головою кормчего, кто-то явственно произнес:

— Когда ты будешь плыть мимо острова, воззови громким голосом: «Умер Великий Пан!»

Кормчий удивился… испугался. Но когда корабль побежал мимо острова, он послушался, он воззвал:

— Умер Великий Пан!

И тотчас же, в ответ на его клик, по всему протяжению берега (а остров был необитаем) раздались громкие рыданья, стоны, протяжные, жалостные возгласы:

— Умер! Умер Великий Пан!

Мне вспомнилось это сказание… и странная мысль посетила меня. «Что, если и я кликну клич?»

Но в виду окружавшего меня ликования я не мог подумать о смерти — и что было во мне силы закричал:

— Воскрес! Воскрес Великий Пан!

И тотчас же — о чудо! — в ответ на мое восклицание по всему широкому полукружию зеленых гор прокатился дружный хохот, поднялся радостный говор и плеск. «Он воскрес! Паи воскрес!» — шумели молодые голоса. Всё там впереди внезапно засмеялось, ярче солнца в вышине, игривее ручьев, болтавших под травою. Послышался торопливый топот легких шагов, сквозь зеленую чащу замелькала мраморная белизна волнистых туник, живая алость обнаженных тел… То нимфы, нимфы, дриады, вакханки бежали с высот в равнину…

Они разом показались по всем опушкам. Локоны вьются по божественным головам, стройные руки поднимают венки и тимпаны — и смех, сверкающий, олимпийский смех бежит и катится вместе с ними…

Впереди несется богиня. Она выше и прекраснее всех, — колчан за плечами, в руках лук, на поднятых кудрях серебристый серп луны…

Диана, это — ты?

Но вдруг богиня остановилась… и тотчас, вслед за нею, остановились все нимфы. Звонкий смех замер. Я видел, как лицо внезапно онемевшей богини покрылось смертельной бледностью; я видел, как опустились и повисли ее руки, как окаменели ноги, как невыразимый ужас разверз ее уста, расширил глаза, устремленные вдаль… Что она увидала? Куда глядела она?

Я обернулся в ту сторону, куда она глядела…

На самом краю неба, за низкой чертою полей, горел огненной точкой золотой крест на белой колокольне христианской церкви… Этот крест увидала богиня.

Я услышал за собою неровный, длинный вздох, подобный трепетанию лопнувшей струны, — и когда я обернулся снова, уже от нимф не осталось следа…

Широкий лес зеленел по-прежнему, — и только местами сквозь частую сеть ветвей виднелись, таяли клочки чего-то белого. Были ли то туники нимф, поднимался ли пар со дна долин — не знаю.

Но как мне было жаль исчезнувших богинь!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://ru.wikisource.org/wiki/Нимфы_(Тургенев)

Nimfák (Hungarian)

Karéjban elnyúló, csodaszép hegyek láncolata előtt álltam; fiatal, zöld erdőség borította a hegyeket tetőtől talpig.

Felettük átlátszóan kéklett a déli ég; játékosan ragyogott a magasból a napsugár; lent serény patakok csacsogtak, félig eltakarva a fű alatt.

S eszembe jutott egy réges-régi monda; az, amelyik arról szól, hogy a Krisztus születését követő első században egyszer egy görög hajó haladt az Égei-tengeren.

Dél volt... Csendes idő. És hirtelen a magasból, a kormányos feje felett, tisztán és érthetően ezt kiáltotta valaki: „Amikor a sziget mellett haladsz, kiáltsd el hangos szóval: - A nagy Pán halott!"

A kormányos elámult és megrémült. De amikor a hajó a sziget mellett haladt, engedelmeskedett és elkiáltotta: „A nagy Pán halott!"

És abban a pillanatban, a kiáltásra válaszul, az egész messzenyúló part hosszában (pedig lakatlan volt a sziget) hangos zokogások, sóhajtások és hosszú, panaszos kiáltások hangzottak fel: „A nagy Pán halott! Halott!"

Ez a monda jutott az eszembe... s egyszerre különös gondolatom támadt: „Mi lenne, ha én is elkiáltanám magam?"

De a körülöttem ujjongó környezet nem engedte meg, hogy a halálra gondoljak - és teljes erőmből ezt kiáltottam: „Feltámadott! A nagy Pán feltámadott!"

És csodák csodája! - abban a pillanatban a zöldellő hegyek széles karéján végig egybecsendülő kacagás, vidám beszéd, hangos taps csattant kiáltásomra feleletül. - „Feltámadott! Pán feltámadott!" - morajlottak a kedves fiatal hangok. S előttem minden nevetésbe kezdett, s ez a nevetés ragyogóbb volt a magasságból sugárzó napnál s élénkebb a fű alatt csacsogó patakoknál. Könnyű léptek siető dobogása hangzott, a zöld lombsűrűségen át hullámos-redős tunikák márványfehérsége s mezítelen testek életes rózsaszíne villant... Nimfák, nimfák, driádok és bacchánsnők futottak le a magasságból a sík mezőre!...

 

Egyszerre bukkantak fel valamennyi erdőszélen. Fürtök kondorodnak az isteni fejeken, formás kezek koszorúkat és timpanonokat emelnek a magasba - és amerre futnak, nevetés, ragyogás, olimpuszi nevetés fut velük együtt.

Az élen egy istennő száguld. Magasabb és szebb valamennyinél. Vállán puzdra, kezében íj, lobogó fürtjein a hold ezüst sarlója.

Diána, te vagy?

De hirtelen az istennő megáll... s nyomban utána megáll valamennyi nimfa. Elhalt a csengő kacagás. Láttam, amikor a hirtelen elnémult istennő arcát halálos sápadtság lepte be, s láttam, hogy vert gyökeret a földbe lába, szája leírhatatlan rémülettől nyílt ki, távolba meredő két szeme kitágult... Mit pillanthatott meg? Hova nézhetett?

Arrafelé fordultam, amerre az istennő nézett.

A látókör legszélén, az alacsony mezőség vonala mögött, tüzes pontként arany kereszt égett egy keresztény templom tornyának az ormán... Az istennő ezt a keresztet pillantotta meg.

Egyenetlen, hosszú sóhajtást hallottam a hátam mögött, elpattant húr remegéséhez hasonlót... s amikor hátrafordultam, híre-hamva sem volt a nimfa-rajnak...

A széles erdőség tovább zöldellt... s csak helyenként villantak át és tünedeztek el bizonytalan fehér foltok a lombok sűrű hálóján keresztül. A nimfák tunikái voltak-e vagy a völgyek mélyéről felszálló párafoltok - nem tudom.

De mennyire sajgott a szívem azért az eltűnt istennő-rajért!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.freeweb.hu/peszleg

minimap