This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics: Три медведя

Portre of Tolsztoj, Lev Nyikolajevics

Три медведя (Russian)


Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику.
Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит – в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один Медведь был отец, звали его Михаил Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу.
В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаилы Ивановичева. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина; третья, синенькая чашечка, была Мышуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая.
Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки, потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки; и Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех.
Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой, Михайлы Иваныча, другой поменьше. Настасьи Петровнин и третий, маленький, с синенькой подушечкой – Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул, на нем было неловко, потом села на маленький стульчик и засмеялась, так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колена и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле.
Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати: одна большая – Михаилы Иванычева, другая средняя – Настасьи Петровнина, третья маленькая – Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно; легла в среднюю – было слишком высоко; легла в маленькую – кроватка пришлась ей как раз впору, и она заснула.
А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом: «Кто хлебал в моей чашке ! »
Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала, не так громко: «Кто хлебал в моей чашке!» А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: «Кто хлебал в моего чашке и все выхлебал!»
Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места!»
Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места!»
Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: «Кто сидел на моем стуле и сломал его!»
Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился в мою постель и смял ее!» – заревел Михайло Иваныч страшным голосом. «Кто ложился в мою постель и смял ее!» – зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом: «Кто ложился в мою постель!» И вдруг он увидал девочку и завичал так, как будто его режут: «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яяй! Держи!»
Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.


PublisherEurópa Könyvkiadó, Budapest
Source of the quotationAz aranyhajú királyleány (Золотоволосая царевна) c. kétnyelvű könyvből

Három medve (Hungarian)


Egyszer egy leányka elment hazulról az erdőre. Eltévedt az erdőn, s keresni kezdte az utat hazafelé. Nem találta, de egyszer csak elérkezett egy házikóhoz.
Az ajtó nyitva volt, benéz az ajtón; látja, hogy senki sincs a házikóban, s bemegy. Három medve lakott ebben a házikóban. Egyik volt az apa, Mihail Ivanics, nagy volt és borzas. Másik volt az anya. Ez kisebb volt. Nasztaszja Petrovna volt a neve. Kis medvebocs volt a harmadik, úgy hívták: Misutka. A mackók nem voltak otthon, elmentek sétálni az erdőre.
Két szobája volt a házikónak, az egyik ebédlő, a másik hálószoba. A leányka bement az ebédlőbe, s három tálat látott az asztalon, leves volt bennük. Az első tál nagy volt, Mihail Ivanics tálja; a másik, a kisebb, Nasztaszja Petrovnáé, a harmadik, kis kék tál a Misutkáé. Mindegyik tál mellett kanál is volt: egy nagy, egy közepes meg egy kicsi. A leányka kezébe vette a nagy kanalat, kanalazott vele a nagy tálból, azután fogta a közepes kanalat, kanalazott vele a közepesből, azután fogta a kis kanalat, kanalazott vele a kicsi kék tálkából. Misutka levese esett a legjobban neki.
A leányka szeretett volna leülni, s három széket látott az asztal körül: egy nagyot, a Mihail Ivanicsét, egy kisebbet, a Nasztaszja Petrovnáét, s egy harmadikat, egészen kicsit, kék párnácskával, a Misutkáét. Felmászott a nagy székre, de leesett róla; azután ráült a középső székre, de kényelmetlen volt neki, azután ráült a kicsi székre, és elnevette magát - olyan jólesett az ülés rajta. Térdére vette a kis kék tálat, és enni kezdett. Megette mind a levest, és elkezdett a széken himbálózni.
A kis szék eltört, s a leányka leesett a földre. Felkelt, felemelte a kis széket, s bement a másik szobába. Ott három ágyat látott; az egyik nagy volt: Mihail Ivanics ágya, a másik közepes: Nasztaszja Petrovnáé, a harmadik, a kicsi, Misutkáé. A leányka belefeküdt a nagy ágyba - túlságosan tágas volt neki; belefeküdt a közepesbe - túlságosan magas volt neki; belefeküdt a kis ágyba - beleillett, mintha neki szabták volna, s el is aludt benne.
Hazajöttek a medvék nagy éhesen; s hozzá akartak látni az ebédhez. A nagy medve vette a tálját, belenézett, s elbődült rettenetes hangon: - Ki evett az én tálamból?
Nasztaszja Petrovna megnézte a tálját, s elordította magát, ha nem is olyan dörgő hangon: - Ki evett az én tálamból?
Misutka pedig meglátta az üres kis tálat, s így sipítozott cérnahangon: - Ki evett az én tálkámból, és ki ette meg egy cseppig a levesemet?
Mihail Ivanics a székére nézett, s elordította magát rettenetes hangon: - Ki ülhetett a székemen, s ki mozdíthatta el a helyéről?
Nasztaszja Petrovna a székére nézett, s elordította magát, ha nem is olyan dörgő hangon: - Ki ülhetett a székemen, s ki mozdíthatta el a helyéről?
Misutka az eltört kicsi székre nézett, s ezt sipította - Ki ülhetett a székemen, s ki törhette el a lábát?
Aztán bementek a másik szobába. - Ki feküdt az ágyamon, s ki gyűrte össze? - bőgte Mihail Ivanics rettenetes hangon. - Kifeküdt az ágyamon, s ki gyűrte össze? - bőgte Nasztaszja Petrovna, ha nem is olyan dörgő hangon. Misutka pedig odatolta a kicsi széket az ágyhoz, felmászott az ágyába, s ezt sipította cérnahangon: - Ki feküdt bele az ágyamba? - S egyszerre meglátta a leánykát, s olyat visított, mintha a húsába hasítottak volna. - Itt van! Fogják meg! Fogják meg! Ajajaj! Fogják meg!
És meg akarta harapni a kislányt. A leányka kinyitotta szemét, megpillantotta a medvéket, s az ablakhoz rohant. Nyitva volt az ablak, a leányka kiugrott rajta, és elmenekült. A medvék pedig nem érték utol.


PublisherEurópa Könyvkiadó, Budapest
Source of the quotationAz aranyhajú királyleány (Золотоволосая царевна) c. kétnyelvű könyvből

minimap