This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tarkovszkij, Arszenyij Alekszandrovics: Tábori kórház (Полевой госпиталь in Hungarian)

Portre of Tarkovszkij, Arszenyij Alekszandrovics

Полевой госпиталь (Russian)

Стол повернули к свету. Я лежал

Вниз головой, как мясо на весах,

Душа моя на нитке колотилась,

И видел я себя со стороны:

Я без довесков был уравновешен

Базарной жирной гирей.

                 Это было

Посередине снежного щита,

Щербатого по западному краю,

В кругу незамерзающих болот,

Деревьев с перебитыми ногами

И железнодорожных полустанков

С расколотыми черепами, черных

От снежных шапок, то двойных, а то

Тройных.

     В тот день остановилось время,

Не шли часы, и души поездов

По насыпям не пролетали больше

Без фонарей, на серых ластах пара,

И ни вороньих свадеб, ни метелей,

Ни оттепелей не было в том лимбе,

Где я лежал в позоре, в наготе,

В крови своей, вне поля тяготенья

Грядущего.

 

Но сдвинулся и на оси пошел

По кругу щит слепительного снега,

И низко у меня над головой

Семерка самолетов развернулась,

И марля, как древесная кора,

На теле затвердела, и бежала

Чужая кровь из колбы в жилы мне,

И я дышал, как рыба на песке,

Глотая твердый, слюдяной, земной,

Холодный и благословенный воздух.

 

Мне губы обметало, и еще

Меня поили с ложки, и еще

Не мог я вспомнить, как меня зовут,

Но ожил у меня на языке

Словарь царя Давида.

 

                     А потом

И снег сошел, и ранняя весна

На цыпочки привстала и деревья

Окутала своим платком зеленым.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://verses.skvalex.com/verse

Tábori kórház (Hungarian)

A műtőasztalt fényre tolták. Lógó

Fejjel feküdtem, hús a mérlegen,

Egy cérnaszálon verdesett a lelkem,

És kívülről figyeltem önmagam:

Pótsúlyok nélkül, egyetlen kövér

Piaci súllyal fölfüggesztve.

        Mindez

Történt velem egy hópajzs közepén,

Melynek nyugati pereme ragyás volt,

Be nem fagyó, vad lápok gyűrüjében,

Kettétört lábú fák s feltételes

Vasúti megállóhelyek között,

Melyeknek szétvert koponyái kettős,

Sőt, háromszoros hókucsmák alatt

Éjlettek.

        Aznap az idő megállt,

Nem járt az óra, és a vonatok

Lelkei nem siklottak lámpa nélkül,

A köd uszonyain a messzeségbe,

S ama limbuszban varjúesküvő

Nem volt, se hófúvás, se olvadás,

Ahol feküdtem szégyenben, mezítlen,

Envéremben, kizárva gravitációs

Teréből a jövőnek.

 

De megmozdult, és tengelyén a hópajzs

Forogni kezdett szemkápráztatón,

S fejem fölött elhúzott hét vadászgép

Alacsonyan, harcrendbe bontakozva,

S a sebkötő géz, mint a fára kéreg,

Testemre forrt, s idegen vér futott

Üvegedényből szomjas ereimbe,

S én tátogtam, mint szárazra vetett hal,

Nyelve a földi, csillámos, kemény,

Dermesztő, mégis áldott levegőt.

 

Lázcserepes volt ajkam, és itatni

Kellett még kiskanálból, és nevemre

Se tudtam visszaemlékezni még,

De később nyelvemen feléledt

Dávid király szótára.

 

           S azután

A hó elolvadt, s a koratavasz

Lábujjhegyen ágaskodott, s a tar

Ágakra zöld hárászkendőt dobott.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://mek.oszk.hu

minimap