This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kolcov, Alekszej Vasziljevics: Стенька Разин

Portre of Kolcov, Alekszej Vasziljevics

Стенька Разин (Russian)

Не страшна мне, добру молодцу,

Волга-матушка широкая,

Леса тёмные, дремучие,

Вьюги зимние-крещенские…

 

Уж как было: по тёмным лесам

Пировал я зимы круглые;

По чужим краям, на свой талан,

Погулял я, поохотился.

 

А по Волге, моей матушке,

По родимой, по кормилице,

Вместью с братьями за до́бычью

На край света летал соколом.

 

Но не Волга, леса тёмные,

Вьюги зимние-крещенские

Погубили мою голову,

Сокрушили мочь железную…

 

В некрещёном, славном городе,

На крутом, высоком острове

Живёт девушка-красавица,

Дочка гостя новгородскова…

 

Она в тереме, что зорюшка,

Под окном сидит растворенным,

Поёт песни задушевные,

Наши братские-отцовские.

 

«Ах, душа ль моя ты, душенька!

Что сидишь ты? Что ты думаешь?

Али речи мои не по сердцу?

Али батюшка спесивится?..

 

Не сиди, не плачь; ты кинь отца;

Ты беги ко мне из терема;

Мы с тобою, птицы вольные,

Жить поедем в Москву красную».

 

Отвечает ему девица:

"За любовь твою, мой милой друг,

Рада кинуть отца с матерью;

Но боюсь суда я страшного!"

 

Забушуй же, непогодушка,

Разгуляйся, Волга-матушка!

Ты возьми мою кручинушку,

Размечи волной по бережку...Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://scanpoetry.ru/poetry/2341

Sztyenka Razin (Hungarian)

Nem rettent meg, derék jó legényt,

Volga-Anyánk széles mély vize,

sem az erdő vad árnyaival,

sem a vízkereszti hóvihar.

 

Hej, valaha, erdők mély ölén

lakomáztam egész télen át,

kedvtelésből messzi tájakon

vadászgattam, elkószáltam én.

 

És a Volga, drága jó Anyánk,

felnevelő tápláló szülőnk,

dús zsákmányért, messzi repített,

szálltunk, mint a sólymok - cimborák!

 

Nem a Volga, nem mély rengeteg,

s nem a vízkereszti vad szelek

hozták árva fejemre a bajt,

törték meg vas akaratomat.

 

Távol sziget meredek fokán

áll egy város, híres és pogány.

Egy szépséges leány lakik ott,

novgorodi kalmár lánya ő.

 

Szobájában, mint a pirkadat,

tárt ablaknál üldögél, ragyog,

énekelget szívmelengetőn

atyáinktól ránk-szállt dalokat.

 

„Hej! lelkecském, lelkem, gyönyörűm,

miért búsulsz, min gondolkodol?

Szívednek nem kedves a szavam?

Vagy apádnak kevélysége bánt?

 

Ne siránkozz, apádra ne adj!

Szép szobádból hozzám menekülj.

Elmegyünk, mint szabad madarak,

s megszeretve - gyötrődöm nagyon."

 

Így válaszol neki a leány: -

„Szerelmedért, lelkem, gyönyörűm,

szüleim elhagynám örömest,

de a kárhozattól reszketek!"

 

Dühöngj, tombolj, kedves viharom,

Volga-Anyánk, zúgjál áradón.

Sodord messze, vidd el bánatom,

hullámoddal zúzd szét partodon! Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.freeweb.hu/peszleg

minimap