This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Fet, Afanaszij Afanaszjevics: Никогда

Portre of Fet, Afanaszij Afanaszjevics

Никогда (Russian)


Проснулся я. Да, крыша гроба.– Руки
С усильем простираю и зову
На помощь. Да, я помню зти муки
Предсмертные. – Да, это наяву! –
И без усилий, словно паутину,
Сотлевшую раздвинул домовину

И встал. Как ярок этот зимний свет
Во входе склепа! Можно ль сомневаться? –
Я вижу снег. На склепе двери нет.
Пора домой. Вот дома изумятся!
Мне парк знаком, нельзя с дороги сбиться.
А как он весь успел перемениться!

Бегу. Сугробы. Мертвый лес торчит
Недвижными ветвями вглубь эфира,
Но ни следов, ни звуков. Все молчит,
Как в царстве смерти сказочного мира.
А вот и дом. В каком он разрушенье!
И руки опустились в изумленье.

Селенье спит под снежной пеленой,
Тропинки нет по всей степи раздольной.
Да, так и есть: над дальнею горой
Узнал я церковь с ветхой колокольней.
Как мерзлый путник в снеговой пыли,
Она торчит в безоблачной дали.

Ни зимних птиц, ни мошек на снегу.
Все понял я: земля давно остыла
И вымерла. Кому же берегу
В груди дыханье? Для кого могила
Меня вернула? И мое сознанье
С чем связано? И в чем его призванье?

Куда идти, где некого обнять,
Там, где в пространстве затерялось время?
Вернись же, смерть, поторопись принять
Последней жизни роковое бремя.
А ты, застывший труп земли, лети,
Неся мой труп по вечному пути!

Январь 1879 г.Publisher«Художественная литература», Москва
Source of the quotationА. А. Фет: Лирика

Soha (Hungarian)


Fölébredek. Igen: koporsó fája...
És kínlódva kinyújtom a kezem,
elfulladón segítségért kiáltva.
Haláltusámra még emlékezem –
igaz tehát! S alig moccanva szinte,
kelek fel, korhadt házam szétfeszítve.

Kilépek. Fehér-éles téli fény.
Nem kérkedem már. Hóbuckába botlom.
Üreg tátong a sírkamra helyén.
Gyerünk haza. Majd elámulnak otthon!
A régi park, igen. Tudom az ösvényt.
Mégis - minden megváltozott. Mi történt?

Most már futok. Hódombok. Téli fák
fekete, mozdulatlan ága-karja.
Se hang, se nyom. Kietlen némaság.
Mint mesékben a holtak birodalma.
De ott a ház! Roggyant a fala, megdől.
Lehanyatlik karom a döbbenettől.

Mély hó alatt alszik a kis falu,
ösvény, csapás nem visz hozzá sehonnan.
Pedig ez az! A roskatag falú
kápolna, még a harangláb is ott van.
Mint fagykolódó vándor hómezőn
áll, a felhőtlen távolba veszőn.

Szironyos hó. Se madár, se bogár...
Igen... A föld kihűlt, kihalt az ember.
Kihez küldött vissza a sír? Ki vár?
Mit kezdjek megőrzött lélegzetemmel?
E holt vidéken lelkem mit kereng még?
Mi nyűgözi ide? Hol várja emlék?

Hová itt, hol a térben az idő
csak tévelyeg, hol nincs kit megölelnem?
A legutolsó élet széditő
terhével, Halál, fogadj vissza engem!
Föld holtteste, repülj, némán, vakon,
holttestemmel az örök utakon!PublisherEurópa Könyvkiadó
Source of the quotationKlasszikus orosz költők, I. kötet

minimap