This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Antokolszkij, Pavel Grigorjevics: Dosztojevszkij (Достоевский in Hungarian)

Portre of Antokolszkij, Pavel Grigorjevics

Достоевский (Russian)

Начало всех начал его. В ту ночь
К нему пришли Белинский и Некрасов,
Чтоб обнадежить, выручить, помочь,
Восторга своего не приукрасив,
Ни разу не солгав. Он был никем,
Забыл и о науке инженерной,
Стоял, как деревянный манекен,
Оцепеневший в судороге нервной.

Но сила прозы, так потрясшей двух
Его гостей — нет, не гостей, а братьев...
Так это правда — по сердцу им дух
Несчастной рукописи?.. И, утратив
Дар слова,— господи, как он дрожал,
Как лепетал им нечленораздельно,
Что и хозяйке много задолжал
За комнату,
         что в муке трехнедельной
Ждал встречи на Аничковом мосту
С той девушкой, единственной и лучшей...

А если выложить начистоту,—
Что ж, господа, какой счастливый случай,
Он и вино припас, и белый хлеб.
У бедняков бывают гости редко.
Простите, что он пылок и нелеп!
Вы сядьте в кресла. Он — на табуретку.

Вот так он и молол им сущий вздор
В безудержности юного доверья.
А за стеной был страшный коридор.
Там будущее пряталось за дверью,
Присутствовал неведомый двойник,
Сосед или чиновник маломощный,
Подслушивал, подсматривал, приник
Вплотную к самой скважине замочной.

С ним встреча предстоит лицом к лицу.
Попробуйте и на себя примерьте
То утро на Семеновском плацу,
И приговор, и ожиданье смерти,
И каторгу примерьте на себя,
И бесконечный миг перед падучей,
Когда, земное время истребя,
Он вырастет, воистину грядущий!

Вот каменные призраки громад,
Его романов пламенные главы
Из будущего близятся, гремят,
Как горные обвалы. Нет — облавы
На всех убийц, на всех самоубийц.
В любом из них разорван он на части.
Так воплотись же, замысел! Клубись,
Багряный дым — его тоска и счастье!

Нет будущего! Надо позабыть
Его помарок черновую запись.
Некрасов и не знает, может быть,
Что ждет его рыдающий анапест.
А вот Белинский харкает в платок
Лохмотьями полусожженных легких.
И ночь темным-темна. И век жесток —
Равно для всех, для близких и далеких.

Кончалась эта ночь. И, как всегда,
В окне серело пасмурное утро,
Спасибо вам за помощь, господа!
Приход ваш был придуман очень мудро.
Он многого не досказал еще,
В какой живет он муке исполинской.
Он говорил невнятно и общо.
Молчал Некрасов. Понимал Белинский.

 
1970Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://rupoem.ru

Dosztojevszkij (Hungarian)

Az volt a kezdet. Az az éj, melyen
Belinszkij s Nyekraszov meglátogatta.
S egymás szavába vágva, lelkesen
Biztatták, dicsérték elragadtatva
S őszintén. Néki elakadt szava,
Feledte mérnöktudományát nyomban.
Állt sután, akár egy próbababa.
Megdermedve egy görcsös mozdulatban.

Mit vendégeit - mit vendégeit!
Testvéreit! - úgy megrázta, a próza
Erős hát igazán, s szivük szerint
Való a szelleme is?... Ó, mióta
Várt erre, - istenem, hogy reszketett,
S összefüggéstelenül eldadogta,
Hogy eladósodott, rég nem fizet
A szobáért sem,
                  s az Anyicskov hídra
Hogy járt ki három hétig, azt a lányt
Várva, aki a legjobb és a legszebb, -

S hogy, őszintén megmondva, van talán.
Igen, uraim, micsoda szerencse, -
Félretett egy kis bort s fehér cipót.
Szegény embernél ritka ám a vendég.
Bocsássák meg, hogy ily ügyefogyott!
Még hellyel sem kínálta őket… Tessék!

Ifjúi hit töltötte el, s a szó
Ajkáról áradt feltartózhatatlan,
S a falon túl a sivár folyosó,
És a jövendő ásít: szörnyű katlan,
A rejtélyes hasonmás megjelent,
Szomszéd vagy egy kispénzű hivatalnok,
Az ajtó mögött állt, leselkedett,
Fület-szemet a kulcslyukra tapasztott.

Ezután kell majd találkoznia
Véle is. És még mennyi próba várja!
A Szemjonovszkij téri reggel, a
Várakozás ítéletre, halálra,
S a kényszermunka és a rohamot
Megelőző pillanat szörnyű súlya.
Míg idejét letölti, s győzni fog.
Mert óriásként jelenik meg újra.

Kőkolosszusként már kísértenek,
A jövőből homálylanak, dörögnek
Regényeiből a fejezetek,
S leomló sziklafalként rágörögnek
Minden gyilkosra, öngyilkosra. Ő
Szakad szét bennük és támad fel újra.
Légy testté, eszme! Gomolyogj elő,
Bíbor füst, - az ő boldogsága, búja.

Nincs most jövő! El kell felejteni
A kéziratok macskakaparását,
És Nyekraszovnak sem kell sejteni,
Hogy zokogó anapesztuszok várják.
De Belinszkij kendőbe köhögi
Rongyait félig-égett tüdejének.
S az éj sötét. S szilaj a kor - veri
Egyformán mind, akik csak benne élnek.

Múlik az éj. Az ablaküveget
Szürke borúval festi be a reggel.
Köszönöm hát a segítségüket!
S hogy eljöttek - még egyszer hadd köszönjem.
Sok mindent kéne még elmondani,
Hogy micsoda égető kín feszíti.
Dadogott, összezavarodtak szavai.
Hallgatott Nyekraszov. Értette őt Belinszkij.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://szovirod.blogspot.hu

minimap