This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Gyerzsavin, Gavrila Romanovics, Hungarian biography

Image of Gyerzsavin, Gavrila Romanovics
Gyerzsavin, Gavrila Romanovics
(Гаврила Романович Державин)
(1743–1846)
 

Biography

Gavrila Romanovics Gyerzsavin (1743-1816) - a 18. századi orosz irodalom legjelentősebb költőegyénisége régi (apai ágon tatár ősre visszatekintő) kisnemesi katonacsaládból származott, ő maga is évekig szolgált alacsony rangban a hadseregnél. II. Katalin felvilágosult abszolutizmusának híve, ódáival, elsősorban a cárnőt dicsőítő Felica-ódával vált igazán ismertté, s került egy időre közel az udvarhoz. Sokszínű költészetében fennkölt és szatirikus elemek fonódnak össze, élet-halál kérdései és a jelen problémái, pátosz és vidámság ötvöződnek műveiben. A hatalmasoknak és a bíráknak c. zsoltárparafrázisában, filozófiai verseiben az elmúlás gondolata foglalkoztatja, amely egyaránt sorsa az uralkodóknak és alattvalóiknak. Egészen más hangot üt meg anakreoni dalaiban (e dalformát elsőként ő vezette be hazája irodalmába). Fokozatosan eltávolodott a klasszicizmus merev szabályaitól, áttörte a műfaji korlátokat, jelentősen gazdagította a költői kifejezés lehetőségeit, mindezzel előkészítve a romantika megjelenését.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap