This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Brjuszov, Valerij Jakovlevics, Hungarian biography

Image of Brjuszov, Valerij Jakovlevics
Brjuszov, Valerij Jakovlevics
(Брюсов, Валерий Яковлевич)
(1873–1924)
 

Biography

1873. dec. 13., Moszkva, +uo., 1924.okt. 9.

Orosz költő, író, esztéta
Jómódú kereskedőcsaládból származik. 1904–09 között a Veszi (Mérleg) c. szimbolista folyóirat főszerkesztője, amely az orosz modernizmus központjává növi ki magát kezei alatt.
Az orosz szimbolizmus úttörője és teoretikusa. A szimbolizmus számára nem világnézet, hanem költői eszköz, szembeszállva Merezskovszkij nézeteivel, irodalmi polémiát indítva ezzel.
Az 1905-ös forradalomban a történelmi megtisztulás kezdetét, az első világháborút szabadsághoz vezető eseménynek látja, majd pacifista lesz.
Először tiltakozik Lenin „pártos irodalomról” szóló cikke ellen, később az új rendszer mellé áll, 1917-ben belép a bolsevik, 1920-ban a kommunista pártba.
Megalapítja a Felsőfokú Irodalmi Művészeti Főiskolát, mely halála után felveszi nevét.
Erősen hatnak rá a francia szimbolisták. A kifinomult, klasszicizáló formatechnika híve, témája többek között a nagyváros, majd a modern civilizáció pusztulásának víziója.
Poéta doctus. Történelmi versciklusokat, történelmi regényt is ír. A tudomány eredményei tükröződnek műveiben.
Verseiben a tisztítótűz, a mindent elsöprő forradalom utáni vágy ütközik a klasszikus kultúra és az egyéniség féltésével.
Lenin anarchista írónak, Gorkij Oroszhon legműveltebb írójának nevezi. Lenint dicsőítő költeményeket ír, pl. Az értelmiségi elvtársakhoz (K tovariscsam intelligentam, 1919). A forradalom után költészetének ereje hanyatlik, főként Lenint magasztaló műveiből hiányzik a művészi erő.
Műfordítással is foglakozik, örmény és ókori irodalmat, Poe-t is fordít.
Elméleti munkásságának fontossága vetekszik költészetéével.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap