This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Zagajewski, Adam: Sedemnásťročný (Siedemnastoletni in Slovak)

Portre of Zagajewski, Adam

Siedemnastoletni (Polish)

Franz Schubert, siedemnastoletni,
siedemnastoletni wyrostek, pisze
muzykę do skargi Gretchen, rówieśnicy.
„Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer”.
Wielki łowca talentów, śmierć, natychmiast
zwraca na niego życzliwą uwagę.
Wysyła zaproszenia, jedno po drugim.
Jedno. Po. Drugim. Schubert prosi o
wyrozumiałość, nie chce przychodzić
z pustymi rękami. Nie wypada mu odmówić.
W czternaście lat później odbywa się
jego pierwszy koncert po tamtej stronie.
Dlaczego jasność zabija. Czemu siła oślepia.
„Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer”.PublisherZnak, Kraków
Source of the quotationDzikie czereśnie
Publication date

Sedemnásťročný (Slovak)

Franz Schubert, sedemnásťročný,
sedemnásťročný výrastok píše
hudbu k zaúpeniu Gretchen, svojej rovesníčky.
„Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer.”
Veľký lovec talentov, smrť na neho
okamžite sústreďuje žičlivú pozornosť.
Posiela pozvánky, jednu za druhou.
Jednu. Za. Druhou. Schubert žiada o
pochopenie, nechce prísť
s prázdnymi rukami. Nepatrí sa odmietnuť.
O štrnásť rokov neskór sa koná
jeho prvý koncert na onom svete.
Prečo svetlo zabíja. Prečo sila oslepuje.
„Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer.PublisherFRAGMENT, Bratislava
Source of the quotationDivé čerešne
Publication date

Related videos


minimap